Rüzgâr Güneş Hibrid Güç Sistem Beslemeli Bir Mekânın Aydınlık Düzeyinin LED li Armatürler Kullanılarak Kontrolü


Kıyak İ. , Oral B. (Executive) , Topuz V. , Sağlam Ş.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2010

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2007
  • End Date: January 2010

Project Abstract

Kıyak, İ., Oral, B., Topuz, V., Atış, S., Sağlam, Ş., (2011) Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, FEN-B-050608-0160 (Proje Yürütücüsü : B.Oral) Rüzgar-Güneş Hibrid Güç Sistem Beslemeli Bir Mekanın Aydınlık Düzeyinin LED’li Armatürler Kullanılarak Kontrolü, Süresi: 05.06.2008 - 05.06.2011 ,  Bütçe:40.000 TL.