114E437: Fizyolojik Veriden Duygusal Durumu Ayırt Edici Uygun Özniteliklerin Çıkarılması


Maşazade E. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2014
  • End Date: June 2015