Yeni Tip Benzamidlerin Sentezi İle Histon Deasetilaz (Hdac) İnhibitörü Olarak Mide Kanseri İlaç Tasarımı


Creative Commons License

Yalçın B., Görgülü A. O., Sayın K.(Executive)

TUBITAK Project, 2021 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2021
  • End Date: October 2024