Mycobacterium tuberculosis ve Atipik mikobakterilerin Tanımlanmasında Farklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi MALDI TOF un Nükleik Asit Hibridizasyon ve Klasik Yöntemlerle Karşılaştırılması


İlki Z. A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2013
  • End Date: November 2014