Çeşitli Arilkumarin Türevlerinin Glutatyon S-Transferaz Aktivitesi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi


Danış Ö. (Executive), Orhan B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: January 2019