TEYDEB 3150188 Yeni Bir Çok Kademeli Buharlaştırma Sistemi İle Kimyasal Geri Kazanım Ünitesi


Topgül Y.(Executive), Öner E.

TUBITAK Project, 2015 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2015
  • End Date: March 2016

Project Abstract

ÇIKIŞ NOKTASI:
Günümüzde, çevre koruma bilincinin yükselmiş olması, düzenlenen temiz üretim tebliği ve artan maliyetler sürdürülebilir rekabet koşullarını
artırmaktadır.
Bu nedenle; tekstil işletmeleri atık yönetimini iyi bir şekilde gerçekleştirerek geri dönüşüm gerçekleştirebilen temiz üretim tebliğine uygun üretim
yapabilen ve birim maliyetlerini azaltacak ürünlere yönelmektedir. Dilmenler makine olarak tekstil işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni
ürünleri bünyesine katmak istemesi projemizin çıkış noktasıdır.
TEKNİK YÖNÜ:
Tekstil işletmelerinde merserize işleminde kanala atılan zayıf kostik çözeltisinin evaporasyon yöntemi ile buharlaştırılarak konsantrasyonunun
yükseltilip, merserize işleminde yeniden kullanılmasını sağlamak projemizin teknik yönünü oluşturmaktadır.
PROJE KAPSAMI:
Projemiz sistemin termodinamik analiz ile matematik modellemesini oluşturmak, yapılan analiz sonucu teknik tasarımların oluşturulması ve
geliştirilmesi, planlanması, sistemin prototip olarak ürettirilmesi, kalite kontrolleri, ve pilot bir tesiste kurulumunu gerçekleştirerek işletme şartlarında
makinenin test edilmesini kapsamaktadır.