Fermente Aktif Çamur Sentrat Sularından Strüvit Biyomineralizasyonu Ile Fosfor Geri Kazanımı


Semerci N. (Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2019
  • End Date: February 2021