Kompleks Yapıcı Bileşiklerin Bulunduğu Ortamlarda Ağır Metallerin Nitrifikasyon Sistemlerine Etkisi ICTAG Ç067


Semerci N. , Çeçen F.(Executive), Yenigün O.

TUBITAK Project, 2003 - 2005

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2003
  • End Date: March 2005