Balkanlar'da Osmanlı Vakıfları: Vakfiyeler (Bulgaristan)


Eren H.(Executive), Bayır Ö., Oğuz M., Mete Z., Doğan Averbek G.

Culture and Tourism Ministry, 2010 - 2012

  • Project Type: Culture and Tourism Ministry
  • Begin Date: April 2010
  • End Date: January 2012