Görsel ve İşitsel Uyaranlı Eklem Eğitim Cihazı ve Yazılımının Geliştirilmesi


Sarı Z. (Executive) , Polat M. G. , Demirbüken İ.

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: April 2017