Biyomedikal Görüntüleme ve Tanı Laborutuarı


Ekren N. , Gündüz O. , Kılıç O. (Executive) , Korkmaz H. , Başpınar U.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2016 - 2019

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: June 2016
  • End Date: November 2019

Project Abstract

Biyomedikal Görüntüleme Altyapısı