Primer hipertonsiyonu olan hastaların çocuklarında ambulatuar kan basıncı izleminin yapılması ve 24 saatlik kan basıncı değerlerinin araştırılması


Alpay H. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2004
  • End Date: August 2006