Tek Böbrekli Çocuklarda Kanda Sistatin C BUN Kreatinin ve 24 Saatlik İdrarda Protein Düzeyleri İle Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Kan Basıncı İzlemi


Alpay H. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2014
  • End Date: October 2015