Evsel Atıksularda Azot Giderimi İçin ANAMMOX Prosesinin Uygulanabilirliği 108Y120


Kocamemi B. (Executive) , Semerci N.

TUBITAK Project, 2008 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2008
  • End Date: October 2011