III. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu (printistanbul)


Akgül A. (Yürütücü) , Oğuz M. , Sönmez S. , Özdemir L. , Sesli Y. , Özomay Z.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - 2020

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2019
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2020

Proje Özeti

Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Bölümü olarak, 3. Uluslararası

Basım Teknolojisi Sempozyumunu 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlemiş bulunmaktayız. Matbaacılığın

bütün alanlarını kapsayan bu bilimsel ve çok yönlü paylaşım platformuna, İstanbul’un tarihi ve kültürel

zenginliğine sahip Üniversitemizin Ord. Prof. Dr. Nihat Sayar Konferans Salonunda, ev sahipliği yapmaktan

Sempozyum düzenleme kurulu olarak memnuniyet ve mutluluk duyduk.

Çağımızda, bilgi üretiminin hızlanması ve bununla ilişkili olarak hızlı teknolojik gelişmeye bağlı olan

rekabet kavramı yeni bir boyut kazanmakta, ucuz işgücü ve doğal kaynaklara dayalı rekabet anlayışının

yerini uluslararası piyasalarda, rekabet edebilen üretim teknolojileri yer almaktadır. Bu çerçevede tüketici

tercihlerini gözeten esnek bir üretim yapısı, yerel kaynakları ve yüksek nitelikli işgücünü kullanan, çağdaş

işletmecilik anlayışını uygulayan, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) önem verip, teknoloji üreten, özgün

tasarım ve marka yaratan uluslararası pazarlarda rekabet eden bir sanayii geliştirmek önem kazanmıştır.

İşte bu sanayii, ancak üniversite ve sanayinin işbirliğinde ortak projelerle bilim insanları tarafından

geliştirilebilir. Sempozyumlar bu amaca hizmet eden üniversite ile sanayiyi buluşturarak bilgi paylaşımını

sağlayan en uygun platformlar olmuştur.

Bu Sempozyumda ülkemizden ve farklı ülkelerden araştırmacıları ve sektör temsilcilerini bir araya

getirmeyi ve basım sektöründe gelişen ve ilerleyen teknolojiler çerçevesinde bilim insanları arasındaki bilgi

ve araştırma sonuçlarının en yoğun şekilde paylaşılmasına katkı sağlamayı hedefledik. Hızlı iletişim ve

sanal ortamların yanı sıra bu tür etkinliklerin akademisyenler, araştırmacılar, sektör çalışanları ve öğrenciler

arasında bilimsel olduğu kadar kültürler arası etkileşim ve kişiler arası sosyal iletişim sağlamak bakımından

önemli olduğunu düşünüyoruz.

Tecrübelerini ve bilgilerini bizimle paylaşan çağrılı konuşmacılara, bildiri veya poster sunumlarıyla

Sempozyumumuzu zenginleştiren değerli araştırmacılara, dinleyici olarak katılan misafirlerimize, bizleri her

zaman destekleyen sektör temsilcilerine ve Sempozyumun başarılı bir şekilde hazırlanmasında emeği geçen

başta düzenleme kurulu üyelerine ve emeği geçen akademisyen arkadaşlarımıza sağladıkları katkılardan

dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca, bu Sempozyumun düzenlenmesinde bizleri destekleyen başta Üniversitemiz ve Üniversitemizin

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (M.Ü.BAPKO FEN L-090517-0281 no’lu) olmak üzere, sektörümüzün

ileri gelen ayrıcalıklı kurumsal şirketleri olan Böttcher, Odak Kimya, Xerox, Sinangin, Acar Basım, Filmon

firmalarına ve Sempozyum Bildiri kitabının basımında katkı sağlayan KMatset firmasına kurumum ve

Sempozyum kurulu adına teşekkürlerimi sunarım.