Sözlü Dil Yapısına Dilbilimsel Yaklaşım ve Çeviri Çalışması (Türkçe-Fransızca-İngilizce)


Özsöz B. , Yılmaz S. (Yürütücü) , Uras Yılmaz A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2011
  • Bitiş Tarihi: Mart 2013

Proje Özeti

Çeviri diller ve kültürlerarası bir aktarım sürecidir. Dilbilimsel bakış açısıyla, kültür bir dil dışı ( extralinguistic) unsur olarak kabul görür iken, kaynak dildeki dilsel ürünün ereğe aktarımı erek kültürün ve iletişim ortamının göz önünde bulundurulmasını gerekli kılar. Türkçenin sözlü dil yapısını incelemek üzere özgün bir derlem üzerinden çalışılmıştır.