Ferulago trachycarpa Boiss. Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivite Yönlendirmeli Etken Madde İzolasyonu


Dikpınar T. , Süzgeç Selçuk S.(Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2016
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2017

Proje Özeti

Amaç: Bu çalışmada Ferulago trachycarpa Boiss. bitkisinin toprak altı kısımlarından elde edilen n-hekzan, diklorometan ve metanol ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması ve aktif çıkan ekstreler üzerinde etken madde izolasyonu yapılması; izole edilen saf etken maddelerin antimikrobiyal aktivite açısından incelenerek ekstrelerdeki antimikrobiyal aktivite ile karşılaştırılması amaçlandı. Aynı zamanda F. trachycarpa bitkisinin toprak altı kısımlarından elde edilen su ve metanol ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri çalışıldı.

Gereç ve Yöntem:  F. trachycarpa Boiss. bitkisinin toprak altı kısımları kullanıldı ve perkolasyon yöntemiyle n-hekzan, diklorometan ve metanol ekstreleri elde edildi.  Elde edilen ekstrelerin çeşitli bakteri ve mantar suşlarına karşı mikrodilüsyon yöntemiyle antimikrobiyal aktiviteleri incelendi. Antimikrobiyal aktivite gösteren n-hekzan ve diklorometan ekstrelerinden etken maddelerin saflaştırılmasında çeşitli  kromatografi yöntemleri (İTK, sütun, pİTK) kullanıldı. Saf olarak elde edilen maddelerin spektroskopik yöntemler (UV, IR, 1H-NMR, APT ve LC/MS) kullanarak yapıları aydınlatıldı. İzole edilen saf maddelerin antimikrobiyal aktiviteleri araştırıldı. Ayrıca F. trachycarpa bitkisinden perkolasyon yöntemiyle elde edilen su ve metanol ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH, FRAP yöntemleri ile belirlendi ve toplam fenolik madde içeriği tespit edildi.

Bulgular ve Sonuçlar: F. trachycarpa bitkisi n-hekzan ekstresinden kumarin bileşikleri olan krenulatin, suberosin, marmesin senesioat (prantşimgin) ile diklorometan ekstresinden ulopterol maddeleri izole edildi. Ferulago türlerinde,  krenulatin ve ulopterol varlığı ilk defa bu çalışma ile gösterildi. Ulopterol dışındaki saf maddelerin hepsi, metisiline dirençli Staphylcoccus aureus bakteri suşuna karşı antimikrobiyal aktivite gösterirken; Candida albicans mantar suşuna karşı ise antifungal aktivite gösterdi. Su ekstresinin metanol ekstresine göre daha iyi antioksidan etki gösterdiği ve toplam fenolik madde miktarının daha yüksek olduğu tespit edildi.