Bor Elementinin Toz Metalurjisi ve Döküm Yöntemiyle Üretilmiş Yüksek Hız Çeliklerinde Uygulanması ve Mikroyapısal Karakterizasyonu


Pazarlıoğlu S. S. , Artır R. (Yürütücü) , Salman S. , Gülsoy H. Ö. , Toptaş E.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2010 - 2012

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2010
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2012

Proje Özeti

Bor Elementinin Toz Metalurjisi ve Döküm Yöntemiyle Üretilmiş Yüksek Hız Çeliklerinde Uygulanabilirliği ve Mikroyapısal Özelliklerine Etkileri İncelenmiştir.