107k042 nolu Türkiye’deki Büyük Girişimci Profilindeki Değişim


Özen Ş.(Yürütücü), Sargut A. S. , Varoğlu M. A. , Sözen H. C. , Öğütveren Gönül Ö., Aksu B.

TÜBİTAK Projesi, 2006 - 2008

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2006
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2008

Proje Özeti

Bu çalışmada temel olarak, girişimcilik yazınına makro-kurumsal bir bakı açısı kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, yeni kurumsal kuram, popülasyon ekolojisi, ulusal iş sistemi yaklaşımı, sosyal yerleşiklik ve ağ düzeneği yaklaşımlarından yararlanılarak, bir ülkedeki girişimci profilindeki çeşitliliği tanımlayıcı makro-kurumsal bir bakı açısı geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca, bu bakı açısı kullanılarak Türkiye’de 1980 sonrası ekonomik ve siyasal değişimlere koşut olarak ortaya çıkan yeni girişimci türleri kuramsal ve görgül olarak araştırılmıştır. Proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) 107K042 numaralı proje olarak desteklenmiştir.