Toplumsal Donüşümler ve Medyada İzleyici Katılımı Social Changes and Spectator Participation in Media


Türkoğlu N.(Yürütücü)

TÜBİTAK - AB COST Projesi , 2010 - 2011

  • Proje Türü: TÜBİTAK - AB COST Projesi
  • Başlama Tarihi: Eylül 2010
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2011