Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Klinik Beceri Edinme Sürecinde Kendi Kendini Değerlendirmeleri ile Eğiticiler Tarafından Değerlendirilmeleri Arasındaki Tutarlılık


Apaydın Kaya M. Ç. (Yürütücü) , Akman M. , Çifçili S. S. , Cöbek Ünalan G. P. , Uzuner A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2012
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2015