YENİ METALLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU ELEKTROKİMYASAL ve VOC SENSÖR ÖZELLİKLERİ


Kakı E. H. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2015
  • End Date: March 2016