Robotik ve Kodlama Yardımıyla Mühendislik Odaklı Matematik Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi


Özdemir M. R. , Özdemir A. Ş. (Yürütücü) , Aydın E. , Süzük E. , Yavuz İ.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2017
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2019

Proje Özeti

Bu projede disiplinler arası STEM yaklaşımı ile fen ve matematik öğretimi konusunda öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimine katkı sunacak bir program geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır. Bu projede geçmeli parçalarla tasarım, matematiksel modelleme, robotik ve kodlama alanlarındaki hali hazırdaki bilgi ve kuramlar kullanılarak bir STEM öğretmen eğitimi modülü geliştirilecektir. Tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı ile tasarlanan bu modül tekrarlı döngüler halinde uygulanarak ve her bir uygulamadan elde edilen bulgularla güncellenerek öğretmen eğitimi programlarında kullanılabilecek yaygın bir araç haline getirilmesi planlanmaktadır.