Üridin tedavisinin hiperoksik beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda nöron koruyucu etkisinin araştırılması


Koyuncuoğlu T. , Alkan T.(Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2013
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2014

Proje Özeti

 Neonatal hipoksik-iskemik beyin hasarı serebral palsi, epilepsi, öğrenme güçlüğü ve neonatal mortalite gibi nörolojik defisitlere sebep olur.  Bu çalışmada, sağ kommon karotid arter oklüz­yonu ile iskemi oluşturularak, hipoksiye maruz bırakılan sıçanlarda üridin tedavisi ile gözlemlenen nöroproteksiyonda histon asetilazların katılımı araştırıldı.

Anestezi altında yedi günlük sıçanlara sağ kommon karotid arter koterizas­yonunu takiben 150 dakika süre ile hipoksik karışım solutuldu.  Deney hayvanları; Sham grubu (n:8); intraperitoneal (i.p.) olarak serum fizyolojik uygulanan Kontrol grubu (n:14) ve i.p. 500 mg/kg doz üridin uygulanan Üridin grubu (n:14) olmak üzere 3 gruba ayrıldılar. Serum fizyolojik ve üridinin ilk dozu iskemi-hipoksi uygulamasından hemen sonra, 2. ve 3. dozları ise yavru sıçanlar sırasıyla 8 ve 9 günlük iken uygulandılar.

Bu çalışmada hipoksi-iskemi sürecinde 7 günlük yenidoğan sıçanlarda üridin uygulamasının histon deasetilaz aktivitesini azaltarak nöroprotektif etki gösterdiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Neonatal hipoksi-iskemi, histon deasetilaz, üridin.