Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme (YEREP-YerelNET) Araştırma Projesi


Akay A.(Yürütücü), Aksu B.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 1999 - 2018

  • Proje Türü: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Başlama Tarihi: Mart 1999
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2018

Proje Özeti

Ülkemizde, yerel yönetimler alanında verilerin toplandığı, gerek halka ve yerel yönetim birimlerine, gerekse ilgi duyan uzmanlara sunulan bir platformun olmayışı, bilgiye ulaşma ve paylaşımına duyulan ihtiyaç bilgi teknolojilerinin yönetimde uygulanmaya yeni başlandığı 1999 yılında bu projenin çıkış noktasını oluşturmuştur. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, ”Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme” konulu projeyi DPT Yıllık Yatırım Programı‘nda yer alması ile birlikte 1999 yılında başlatmıştır. 2009 yılına kadar geçen 10 yıllık süre içinde hem vatandaş hem de yerel yönetimler arasında bir köprü vazifesi görmüş ve görmeye devam etmektedir. Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme, kısa adı ile YEREP Projesinin iki temel hedefi vardır. Bunlar:1) Yerel yönetim dünyasına dönük bir web site kurmak (YerelNET) ve devamlılığını sağlamaktır. Proje kapsamında oluşturulan YerelNET web sitesi paylaşım ağında ülke genelinde 2951 belediye, 81 il özel idaresi 500‘e yakın şirket ve iştirak, 35.000 üzerinde köy, 892 ilçe, 1000‘den fazla yerel yönetim birliği ile diğer yerel yönetim kuruluşlarının bu alana ilişkin bilgi ve mevzuata doğrudan ulaşabilecekleri, birbirleriyle bilgi ve deneyim alışverişi yapabilecekleri etkileşimli bir paylaşım ağı kurmaktır. YerelNET yerel yönetimler portalı 2000 yılında yayına girmiş ve günümüze kadar günlük yaklaşık 20.000 üzerinde ziyaretçi ile bilgi akışını sağlamaya çalışmaktadır. YEREP - YerelNET Projesi kapsamında bir web portalı tasarımı hazırlamıştır. 2000 yılında yayına geçen site, halen www.yerelnet.org.tr adresinden yayın hayatını sürdürmektedir.YerelNET sitesi hem kullanıcılar, hem de yerel yönetimler tarafından benimsenerek, yerel yönetimleri ilgilendiren çok farklı konularda başvuru aracı olarak hizmet vermekte, aynı zamanda vatandaşla belediye arasında da iletişim aracı olmaktadır. Yerel Yönetimler Merkezi, eğitimlere ilişkin çeşitli duyurularını www.yerelnet.org.tr portalı üzerinden katılımcılara duyurmaktadır.2) Projenin ikinci hedefi, yerel yönetimler için eğitim malzemesi üretmektir: Eğitim malzemesi üretimi, belediye yöneticileri ve personelinin hizmet içi eğitiminde kullanılabilecek ve günlük işleyişte kılavuz olarak kullanılabilecek CD ekli elkitabı hazırlanması biçiminde tanımlanmış, bu çerçevede ”Belediye Personel Yönetimi Elkitabı ve CD” ve ”Belediye İmar Yönetimi Elkitabı ve CD” olarak yayımlanmıştır. Eğitim malzemesi üretimi 2005 yılından itibaren yerel yönetimleri ilgilendiren farklı alanlarda (kentsel hizmetler, mali yapı, uluslar arası ilişkiler vb.) akademisyen ve uzman desteği alarak araştırmaları sürdürmekte ve araştırma sonuçları hem site üzerinden yayınlanmakta hem de kitap şeklinde basılmaya devam etmektedir. 2007 yılında başlayan ”Yerel Yönetimlerde Bütünleştirme Sorunları Araştırması” ve ”Yerel ve Bölgesel Planlama İlişkileri Araştırması” sonuçları 2009 yılı itibariyle tamamlanmıştır: ”Yerel Yönetimlerde Personel Sorunları Araştırması” 2008 yılında başlamış ve halen devam etmektedir. YEREP projesi hedefleri, içeriği ile e-devlet ve e-belediye kategorisinde birçok yarışmada finale kalmış, e-devlet ve e-belediye uygulamalarına öncü olması birçok açıdan ”ilk”lere imza atması ile TODAİE`nin yerele açılan yüzü olarak önem kazanmaktadır. YerelNET Yerel Yönetimler Portalına ulaşmak için lütfen www.yerelnet.org.tr tıklayınız.