Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Pharmacy, Basic Pharmaceutical Sciences, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Farmasötik Mikrobiyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1999 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Sağlıklı ve hasta polimorf nüveli lökositlerinde miyeloperoksidaz ve hücre içi öldürme aktivitesinin ilişkisi ve bazı ilaçların miyeloperoksidaz aktivitesi üzerine etkisinin araştırılması

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

 • 2002 Postgraduate

  Çinkonun polimorf nüveli fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English