Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Pharmacy, Professional Pharmaceutical Sciences, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Farmasötik Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Pharmacy, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Etodolak üzerinden heterosiklik bileşiklerin sentezi, hepatit-C NS5B polimeraz inhibitörü ve antikanser aktivitelerinin araştırılması Sustainable Development

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  N-Metil Anilinden Türeyen Bazı Triazenlerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Yl) (Tezli)