Education Information

Education Information

 • 1982 - 1992 Doctorate

  Istanbul University, School Of Business, Pazarlama Ve Üretim Bölümü, Turkey

 • 1981 - 1982 Postgraduate

  Istanbul University, Faculty Of Economics, İşletme (Yl), Turkey

 • 1981 - 1982 Postgraduate

  Istanbul University, School Of Business, Pazarlama Ve Pazarlama Araştırmaları (Yl), Turkey

 • 1976 - 1981 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Economics, İşletme Ve Maliye Pr., Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  İmalat sanayiinde ithalatın firmaların rekabet gücüne etkisi ve bir araştırma

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Ve Üretim Bölümü

 • 1982 Postgraduate

  Reklam ajansları, firmaların reklam ajansı seçimi ve konuya ilişkin bir uygulama

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Ve Pazarlama Araştırmaları (Yl)

 • 1982 Postgraduate

  İhracatı teşvik tedbirlerinden kredilere ilişkin teşvikler

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme (Yl)