Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 4th International Hydrogen Technologies Congress

  Çalışma Grubu

  Edirne, Türkiye

 • 2018 3rd International Hydrogen Technologies Congress

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2017 ICACCHE(Internation Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering

  Çalışma Grubu

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2017 6th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire

  Çalışma Grubu

  Nevşehir, Türkiye

 • 2016 8th International Ege Energy Symposium&Exhibition

  Çalışma Grubu

  Afyon, Türkiye

 • 2016 Eurasia 2016 Waste Management Symposium

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1