Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Günümüze Ulaşan Örnekler Üzerinden Gürün Şalları Üzerine Bir İnceleme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.231-252, 2019 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Tekstilde Yapı Oluşturma Yöntemlerinin Sanat Alanında İfade Aracı Olarak Kullanımı

Yıldız Journal of Art and Design, cilt.3, ss.193-213, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TAPESTRY SANATI VE TÜRKİYE’DE GELİŞİM SÜRECİ

Sanat-Tasarım Dergisi, ss.47-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÇEYİZLERLE GELEN DEĞERLER VE NESNELER

13. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU/SANAT ETKİNLİKLERİ “TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ”, 4 - 08 Eylül 2019

Sanat Nesnesi Olarak Keçe

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 18 - 20 Ekim 2018

Gürün Şalları Üzerine Bir İnceleme

”, 7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı Bezce 2016 Anadolu’ya Doku”n”an Bezler, 21 - 23 Mart 2016

William Henry Bartlett’in İstanbul Gravürlerinde Giyim Kuşam

Engravist International Istanbul Printmaking Activities, Symposium, 29 Şubat - 04 Mart 2016

Using Knitting Technique In Textile Arts

International Textiles and Costume Congress, 04 Kasım 2015 - 06 Kasım 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Faşizm Kurmabı

Demokrasi Ve Sanat, Mehmet Emin Kahraman, Editör, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, ss.32-39, 2018