Publications & Works

Articles Published in Other Journals

EXAMINATION OF THE QUALITIFACITION DEMANDS OF EMPLOYERS WITH A TEXT MINING APPROACH

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, vol.20, no.40, pp.138-157, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Altmetrics and social network analysis of economics, econometrics and finance research: The case study of turkey

Annals of Library and Information Studies, vol.68, no.2, pp.101-109, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYİ İLE İŞ DENEYİMİ VE İŞ BULMA BEKLENTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SINIF DÜZEYİNDE İNCELENMESİ

süleyman demirel üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, no.38, pp.232-252, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Okuryazarlık Düzeyi ile Sosyal Ağların Etkileşimi Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, pp.295-307, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üretim Sistemlerinde Bir Simülasyon Uygulaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.3, no.2, pp.244-258, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Konusundaki Farkındalığın Belirlenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, pp.37-46, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Researches On The Subject Of “Violence Against Women”: A Bibliometric Analysis Since 2000

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.38, pp.311-333, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multivariate Analysis of Countries according to Subdimensions of Human Development and Gender Inequality Indices

EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, vol.2, pp.48-62, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hierarchical Clustering with Simple Matching and Joint Entropy Dissimilarity Measure

Journal of Modern Applied Statistical Methods, vol.13, pp.329-338, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Analysis of the Attitudes of University Students towards Statistics According to their Departments and Gender

European Journal of Social Sciences, vol.38, pp.176-182, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlişki Katsayılarının Karşılaştırılması: Bir Simülasyon Çalışması

Papers On Social Sciences, vol.5, pp.1-10, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değer Yaratma Hedefli Kurum Modeli

Social Sciences Research Journal, vol.1, pp.16-31, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karar Ağaçları İle Finansal Okuryazarlık Düzeyinin İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019

Otel Yorumlarının Metin Madenciliği Teknikleri İle İncelenmesi

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP’xx19-Autumn, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019

Otel Yorumlarının Metin Madenciliği Teknikleri ile İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.103-114

Analysis Of Life Quality For European Union Member and Candidate Countries With Quantitative Decision Methods

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.1018-1041

Sosyal Medya İle İlgili Araştırmaların Bibliyometrik Analizi

VI.International Congress on Current Debates in Social Sciences, 14 - 16 December 2017

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bilinci: Akademisyenler Üzerine Ampirik Bir Çalışma

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, 5 - 07 October 2017

ASSESSMENT OF TURKEY AND EUROPEAN UNION COUNTRIES IN TERMS OF R&D AND INNOVATION INDICATORS

8th International Conference of Political Economy, Belgrade, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017, pp.161 Creative Commons License

Researches On Violence Against Women A Bibliometric Analysis 2000 And Beyond

16th International Conference On Econometrics, Operation Research And Statistics, 7 - 12 May 2015

Kadina Yönelik Şiddet Araştirmalari: 2000 ve Sonrasi İçin Bibliyometrik Bir Analiz

16th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 May 2015

Türkiye’de Su Ayak İzinin İl Bazında Mekansal Analizi

16th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 May 2015

EYİ Sempozyumu’nun Bibliyometrik Analizi

15th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, 22 - 24 May 2014

Comparison of Correlation Coefficients A Simulation Study

8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, 11 - 13 October 2013

Comparasion of Correlation Coefficients: A Simulation Study

8th International Symposium of Statistics, 11 - 13 October 2012

İşlem Karakteristik Eğrisi (ROC) ve Alternatifi Uyuşma Grafiği (Agreement Chart) Üzerine Bir Çalışma

13th International Conference On Econometrics, Operation Research and Statistics, 24 - 26 May 2012

Benzemezlik Hesabında Basit Eşleştirme Birleşik Entropi Kullanımı Ve Kümeleme Analizi Uygulaması

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011

İş İlanlarında İstatistik ve Ekonometri

12th International Conference On Econometrics, Operation Research and Statistics, 26 - 28 May 2011

Books & Book Chapters

Analysis of Online Hotel Reviews During the COVID-19 Pandemic Using Topic Modeling

in: Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry, Mahmut Demir,Ali Dalgıç,Fatma Doğanay Ergen, Editor, IGI global, Washington, pp.478-494, 2021

PROXSCAL (ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ) VE İŞ DEĞERLERİNE YÖNELİK ALGI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

in: Kategorik Verinin Çok Değişkenli Analizi ve anket Verileri Üzerine Uygulamalar, Selay Giray Yakut, Editor, Ekin, İstanbul, pp.119-140, 2021

HEALTH ECONOMETRICS PUBLICATIONS IN THE AREA OF HEALTHCARE POLICY AND HEALTH CARE MARKETS: A BIBLIOMETRICANALYSIS

in: Pandemi ve Ekonomi Kıskacında Sağlık, Özge Uysal Şahin, Merve Ertok Onurlu, Editor, Rating Academy Yayınları, Çanakkale, pp.59-78, 2020

Sosyal Medya Konusundaki Çalışmaların Geçmişi ve Geleceği: Sosyal Ağ Analizi ile Bir Uygulama

in: Sosyal Ağ Analzi:Yöntem ve İşletme Uygulamaları, Demirci, Vildan Gürpınar Çilingirtürk, Ahme Mete, Editor, Ekin, pp.189-214, 2020

Kümeleme Analizi ve Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

in: Uygulamalı Çok Değişenli İstatistik Teknikler, Altaş, Dilek Yıldırım Esen, Editor, Seçkin, pp.75-91, 2020

Lojistik Regresyon Analizi Ve İstatistiğe Yönelik Tutumların İncelenmesi

in: Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Altaş, Dilek Yıldırım Esen, Editor, Seçkin, pp.110-120, 2020

Assessment of Turkey and European Union Countries in Terms of Innovation Indicators

in: Economics, Management Econometrics, Çilingirtürk, Ahmet Mete Albrychiewicz-Słocińska, Anna Bali, Besim Bülent, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.89-120, 2017 Creative Commons License