Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstanbul’daki Çocuk Kütüphanelerinde Görev Yapan Personellerin Mesleki Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma

1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018, cilt.1, ss.409-421

İstanbul’daki Çocuk Kütüphanelerinin Mekânsal Özelliklerinin Karşılaştırılması

1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018, cilt.1, ss.238-248

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sözsüz Kitap Anlatımlarında Hikâye Elementleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018

Öğrencilerin Okula Yabancılaşma ve Tükenmişlik Düzeyleri

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

Sürdürülebilir Kentler İçin Çocuk Dostu Ortamlar ve Çocuk Katılımı

2. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2016, ss.1157-1176

Kitap & Kitap Bölümleri

ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ, DR.GONCA ULUDAĞ-DR.TUĞBA DURMUŞ, Editör, NOBEL, Ankara, ss.169-193, 2020

Çocukluk Korkularına Verilen Tepkiler ve Çocukluk KorkularınınNedenleri Üzerine Çocuk, Anne ve Öğretmen Görüşlerininİncelenmesi

İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk, Sinan Olkun, Mehmet Engin Deniz, Mehmet Toran, Mehmet Hayri Sarı, Halil Kamışlı, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.23-40, 2019