Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TRT Çocuk Kanalında Yayınlanan Çizgi Filmlerin Gelişim Alanlarına Göre Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.271-287, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Saldırganlık Yönelimleri ile Annelerinin İlgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.3-28, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating Childhood Fears during Preschool Period in terms of Child, Mother and Teacher Opinions

European Journal of Educational Research, vol.7, no.4, pp.973-983, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SÖZSÜZ KİTAP ANLATIMLARINDA HİKÂYE ELEMENTLERİNİN İNCELENMESİ

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.19, pp.1935-1952, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İstanbul’daki Çocuk Kütüphanelerinde Görev Yapan Personellerin Mesleki Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma

1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 14 - 17 November 2018, vol.1, pp.409-421

İstanbul’daki Çocuk Kütüphanelerinin Mekânsal Özelliklerinin Karşılaştırılması

1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 14 - 17 November 2018, vol.1, pp.238-248

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sözsüz Kitap Anlatımlarında Hikâye Elementleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Öğrencilerin Okula Yabancılaşma ve Tükenmişlik Düzeyleri

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018

Sürdürülebilir Kentler İçin Çocuk Dostu Ortamlar ve Çocuk Katılımı

2. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 11 - 13 May 2016, pp.1157-1176

Books & Book Chapters

Erken Çocukluk Döneminde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Değerlendirme

in: Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme, Yıldırım Günseri, Özyılmaz Güzin, Editor, Pegem Akademi, pp.173-201, 2020

ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ, DR.GONCA ULUDAĞ-DR.TUĞBA DURMUŞ, Editor, NOBEL, Ankara, pp.169-193, 2020

Çocukluk Korkularına Verilen Tepkiler ve Çocukluk KorkularınınNedenleri Üzerine Çocuk, Anne ve Öğretmen Görüşlerininİncelenmesi

in: İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk, Sinan Olkun, Mehmet Engin Deniz, Mehmet Toran, Mehmet Hayri Sarı, Halil Kamışlı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.23-40, 2019