Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çaba gerektiren kontrol ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.39-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

48-72 aylık çocuklara yönelik Sosyal Problem Çözme BecerileriÖlçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik-güvenirlik analizi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.26, ss.641-652, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin İncelenmesi

Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.592-604, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.592-604, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of teachers and teacher candidates opinions about assessment of preschool children

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, cilt.1, ss.139-155, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yetişkin Öğrenenlerin Düşünme ve Öğrenme Stilleri Arasında İlişki Var mı?

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), cilt.1, ss.1-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on the Relationship between Attachment Styles of School Children Aged 5 – 6 and Personality Traits of Their Mothers

Social Science Learning Education Journal, cilt.7, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of the Self Regulation Skills Scale

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.119-132, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF PRIMARY SCHOOL MATURITY SCALE FOR TURKISH CHILDREN ISTANBUL SAMPLE

WJEIS-JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, cilt.6, ss.67-76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.589-598, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul öncesi öğretmen adaylari rehberlik yeterlilikleri ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri

Journal of Human Sciences, cilt.12, ss.278-292, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Portage erken eğitim programının kurum ortamında yaşayan 5 6 yaş grubu çocukların gelişimleri ile aile katılım düzeyleri üzerindeki etkisi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behavioral problems in Turkish preschool-age children

Gifted Education International, cilt.26, ss.51-60, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ATTIDUES OF GRADUATE STUDENTS TOWARD DISTANCE EDUCATION, EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND INDEPENDENT LEARNING

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.8, ss.34-44, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Halk Eğitimi Mezunları ve İş Olanakları

Marmara Üniversitesi Atatütrk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.353-357, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kursların Amacı ve Katılan Yetişkin Katılımcılar

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.303-308, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlkokul 1 Sınıf Takip Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması İstanbul İli Pilot Uygulaması

4th World Conferance on Educational And Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.67

3 11 yaş çocukları için Ahlaki Yargı Ölçeğinin geliştirilmesi

II.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2007

Okul Öncesi Çocuklarının 3 6 Yaş Ahlaki Yargı Düzeylerinin Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Haziran 2006, cilt.1, ss.208-216

Okul Öncesinden İlköğretime Geçişte Yaşanan Uyum Sorunları

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2004, cilt.2, ss.173-177

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi, Ayla Oktay, Editör, Kriter, İstanbul, ss.43-115, 2009

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Biliminin Temelleri, Ayla Oktay, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.25-66, 2007

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemi, Ayla Oktay, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.333-354, 2007

Türkiye de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimin Dünü ve Bugünü, Servet Özdemir, Hasan Bacanlı ve Murat Sözer, Editör, Türk Eğitim Derneği, Ankara, ss.11-61, 2007