Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çaba Gerektiren Kontrol Ölçeği’xxnin Türkçe’xxye Uyarlanması

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.39-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çaba gerektiren kontrol ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.39-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

48-72 aylık çocuklara yönelik Sosyal Problem Çözme BecerileriÖlçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik-güvenirlik analizi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.26, ss.641-652, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.592-604, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.592-604, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of teachers and teacher candidates opinions about assessment of preschool children

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, cilt.1, ss.139-155, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yetişkin Öğrenenlerin Düşünme ve Öğrenme Stilleri Arasında İlişki Var mı?

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), cilt.1, ss.1-18, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Study on the Relationship between Attachment Styles of School Children Aged 5 – 6 and Personality Traits of Their Mothers

Social Science Learning Education Journal, cilt.7, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of the Self Regulation Skills Scale

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.119-132, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF PRIMARY SCHOOL MATURITY SCALE FOR TURKISH CHILDREN ISTANBUL SAMPLE

WJEIS-JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, cilt.6, ss.67-76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.589-598, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul öncesi öğretmen adaylari rehberlik yeterlilikleri ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri

Journal of Human Sciences, cilt.12, ss.278-292, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adult Education in Turkey

Adult Learning, cilt.24, sa.4, ss.167-174, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Portage erken eğitim programının kurum ortamında yaşayan 5 6 yaş grubu çocukların gelişimleri ile aile katılım düzeyleri üzerindeki etkisi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behavioral problems in Turkish preschool-age children

Gifted Education International, cilt.26, ss.51-60, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ATTIDUES OF GRADUATE STUDENTS TOWARD DISTANCE EDUCATION, EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND INDEPENDENT LEARNING

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.8, ss.34-44, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Halk Eğitimi Mezunları ve İş Olanakları

Marmara Üniversitesi Atatütrk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.353-357, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kursların Amacı ve Katılan Yetişkin Katılımcılar

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.303-308, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GEZİCİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ AİLELER ÜZERİNEETNOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA:ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

6. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ KONGRESİ, Kars, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019, ss.181-190

Okul Öncesi Çağda Çocuğu Olan Annelerin Anne-Baba-Çocuk Etkileşim Davranışlarının İncelenmesi

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK), Muğla, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2019

Okul Öncesi Çağda Çocuğu Olan Annelerin Babasavar Annelik Davranışlarının İncelenmesi

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (IECEC-UOEK), Kars, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019

Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların Evlilik Ve Aile Yaşamı:Ordu İli Örneği

2. ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Adana, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018

Babasavar Annelik Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018

Sınav Kaygısı: Tek Magdur Ogrenciler mi?

Uluslararası Ogretmen Yetistirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 12 - 14 Mayıs 2017

Okulöncesi Öğretmenlerin ve öğretmeen Adaylarının Çocuğun Değeerlendirilmesine Yönelik Görüşleri

8th World Conference On Educational Sciences (WCES-2016), Madrid, İspanya, 4 - 06 Şubat 2016, ss.533-534

İlkokul 1 Sınıf Takip Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması İstanbul İli Pilot Uygulaması

4th World Conferance on Educational And Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.67

Mothers Who Participated MEB Family Education Program Views of Education Programs

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2015

Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Erken Müdahale), Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2015, cilt.1, ss.589-598

48 72 aylık çocuklar için öz düzenleme becerileri ölçeğinin geliştirilmesi

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

Educational Policy Changes and the Future Anxiety of Prospective Teachers

3 rd Cyprus International Conference on Educational Research, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 30 Ocak - 01 Şubat 2014

How Do We Raise Our Children Families From 12 Cities and Their 5 6 Year OldChildren

III. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi, Adana, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2012

Aile Çocuk Yetiştirme Tarzları Ölçeğinin Psikometrik Çalışması Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği

Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi-Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011, ss.186-189 Creative Commons License

Okul Öncesi Davranış Sorunları Tarama Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri

II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi., İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007

3 11 Yaş Çocukları için Ahlaki Yargı Testinin Geliştirilmesi

II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007

3 11 yaş çocukları için Ahlaki Yargı Ölçeğinin geliştirilmesi

II.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2007

Lisansüstü Öğrencilerin Mesleki Motivasyon Mesleki Kaygı Düzeyleri ve Akademik Görüşleri

III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2007

Okul Öncesi Eğitim Çağında Çocuğu Olan Ailelerin Denetim Odağı Türü ve Çocuklarının Sosyal Davranışlarını Denetlemeleri Arasındaki İlişki

Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimşn Geleceği Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Haziran 2006, cilt.2, ss.39-54

Okul Öncesi Çocuklarının 3 6 Yaş Ahlaki Yargı Düzeylerinin Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Haziran 2006, cilt.1, ss.208-216

Sınav Kaygısı Tek Mağdur Öğrenciler Mi

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 12 - 14 Mayıs 2007

Factor structure of the coping with problems scale in Turkish

27. International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, GİRİT, 13 - 15 Temmuz 2006

Okul Öncesinden İlköğretime Geçişte Yaşanan Uyum Sorunları

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2004, cilt.2, ss.173-177

Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri

. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.909-912

Stress levels and ways of coping of teachers preparing students for high stakes tests

26 th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Almanya, 21 - 24 Temmuz 2005

Development and validation of a coping with problems scale in Turkish

25th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Amsterdam, Hollanda, 8 - 10 Temmuz 2004

Families in distress Academic stress coping and parental involvement

24th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, LİZBON, Portekiz, 10 Temmuz - 12 Ekim 2003

Parental involvement stress levels and coping in the process of competitive evaluations

23 th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Melbourne, Avustralya, 14 - 17 Temmuz 2002

Stress levels and coping styles of parents whose children go through competitive examinations

22nd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, 12 - 14 Temmuz 2001

Experience of Health Personnel Following Marmara Earthquake

21 th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, 20 - 22 Temmuz 2000

Effect of Marmara Eartquake on the Anxiety Level of University Students

21 th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Bratislava, Slovakya, 20 - 22 Temmuz 2000

A Longitudinal Study Future Oriented Vocational Anxiety Differences in Freshman and Senior Years of University Students

XX. International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Polonya, 12 - 14 Temmuz 1999

Exceptional Children in the Family Environment and Society

VI.European Congress of Psychology., ROMA, İtalya, 4 - 09 Temmuz 1999

Vocational Anxiety A Comparasion Between Practicing Teachers and Teacher Candidates

19. International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Temmuz 1998

Reduction of Future Oriented Vocational Anxiety

17. International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Avusturya, 5 - 07 Temmuz 1996

The Reasons for Participation and Participant Characteristics in Adult Education Programmes in Turkey

IV.European Congress of Psychology, ATİNA, Yunanistan, 2 - 07 Temmuz 1995

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Çocukluk Döneminde Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler

Erken Çocuklukta Güncel Konular, Ertan Görgü Türker Sezer, Editör, Nobel, Ankara, ss.105-121, 2020

Öğrenen Öğretmen

Kültür Yayınları, 2019

DÜNDEN BUGÜNE AİLE EĞİTİMİ

AİLE EĞİTİMİ VE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE AİLE KATILIM ÇALIŞMALARI, TEMEL, FULYA, Editör, ANI YAYINCILIK, Ankara, ss.50-67, 2019

Talk and Play Family Education Perspective

Early Childhood Education From an Intercultural and Bilingual Perspective, Cristina A. Huertas-Abril, Editör, IGI Global, ss.81-96, 2018

Eğitimin Toplumsal, Kültürel ve Psikolojik Temelleri

Eğitime Giriş, Ayla Oktay, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.40-68, 2018

Toplumsal Değişim Açısından Örgün ve Yaygın Eğitim

Eğitim Bilimine Giriş, AYLA, OKTAY, Editör, Pegem Yayınları, İstanbul, ss.181-216, 2011

Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ayla Oktay, Editör, Kriter, İstanbul, ss.43-115, 2009

Yaygın Eğitim

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, OKTAY, AYLA, Editör, Kriter Yayıncılık, İstanbul, ss.77-87, 2009

Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemi

Eğitim Bilimine Giriş, Ayla Oktay, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.333-354, 2007

Eğitim Biliminin Temelleri

Eğitim Bilimine Giriş, OKTAY, AYLA, Editör, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, Ankara, ss.25-66, 2007

Toplumsal Değişim Açısından Örgün ve Yaygın Eğitim

Eğitim Bilimine Giriş, OKTAY, AYLA , Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.181-216, 2007

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Dünü ve Bugünü

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, ÖZDEMİR, SERVET; BACANLI, HASAN ve SÖZER, MURAT, Editör, Türk Eğitim Derneği, Ankara, ss.11-61, 2007

Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimin Dünü ve Bugünü

Türkiye de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Servet Özdemir, Hasan Bacanlı ve Murat Sözer, Editör, Türk Eğitim Derneği, Ankara, ss.11-61, 2007

Eğitim Biliminin Temelleri

Eğitim Bilimine Giriş, Ayla Oktay, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.25-66, 2007

Eğitimin Psikolojik Temelleri

Öğretmenlik Mesleğine Giriş, ÖZDEMİR, ÇAĞATAY, Editör, Asil Yayınevi, Ankara, ss.101-135, 2003

Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Öğrenenler

Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri, , Editör, Milli Eğitim Müdürlüğü Dil Öğretimi Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.205-223, 2002