Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Political dynamics of local government reform in a development context: The case of Turkey

ENVIRONMENT AND PLANNING C-POLITICS AND SPACE, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Political Dynamics of Local Government in a Development Context: The Case of Turkey

ENVIRONMENT AND PLANNING C-POLITICS AND SPACE, vol.1, pp.1, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

The Political Economy of Economic and Social Policy in Contemporaray turkey: An Introduction to the Special Issue

Journal Of Balkan And Near Eastern Studies, vol.20, no.4, pp.311-317, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Politics and class: The Turkish business environment in the neoliberal age

NEW PERSPECTIVES ON TURKEY, pp.27-63, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Türkiye'de Belediye Başkanı Olmak: Sınırlar, Stratejiler ve Meşruiyet

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.29, no.2, pp.57-83, 2020 (National Refreed University Journal)

Türkiye'de Yerel Yönetimler ve AKP Belediyeciliği

Birikim , no.358359, pp.88-99, 2019 (National Non-Refereed Journal)

2000 sonrası Türkiyesi’xxnde Yerel Yönetimler Reform Süreci

Toplum ve Bilim, vol.141, pp.140-172, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Sanayi ve Bugünun Türkiyesi nde İş Dünyası

Toplum Ve Bilim, vol.118, pp.92-123, 2010 (Other Refereed National Journals)

Neoliberalism ve Sosyal Politikanın Yeniden Kurumsallaşma Süreci

Toplum ve Hekim, vol.23, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Islamic Populism and Popular Attitudes toward Syrian Asylum Seekers in Turkey

14th European Sociological Association Annual Congress, Manchester, United Kingdom, 20 - 23 August 2019, pp.1-2

State Rescaling and the dynamics of government-business Relations in Two Turkish Cities: A Comparative Perspective

30th SASE's Annual Conference, New-York, United States Of America, 27 - 29 June 2019, pp.1-2

Türkiye’de Belediye Başkanı Olmak: Sınırlar, Stratejiler ve Meşruiye

1.eleştirel sosyal bilimler Kongresi, Turkey, 14 - 15 March 2019

Türkiye’de Belediye Başkanı Olmak: Sınırlar, Stratejiler ve Meşruiyet

1.eleştirel sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 March 2019, pp.1-2

Türkiye’de Belediyecilik: Belediye Başkanları ve Yerel Siyasetin Dinamikleri

KAYSEM (KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU), Kırıkkale, Turkey, 25 - 28 October 2018, pp.55-56

2000 Sonrası Türkiyesi’nde Yerelleşme Reform Süreçleri

14. KAYFOR, Van, Turkey, 22 - 24 September 2016, vol.1, no.4, pp.1-21

Interest and Ideology in Rival Class Projects in Turkey

29th SASE's Annual Conference, Lyon, France, 29 June - 01 July 2017, pp.1-2

Politics of Institutional Change Network Formation and the Dynamics of Government Business Relations in Two Turkish cities

27th SASE’s Annual Conference ( Society fort he Advancement of Socio-Economics, London, United Kingdom, 2 - 04 July 2015

Neoliberalizm Kentsel Siyaset ve Sermaye birikim Süreçlerinin yeni Dinamikleri

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2013

Kentsel Altyapı Yatırımları ve Sermaye Birikim Süreçlerinin Yeni Dinamikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği

4. Kentsel ve Bölgesel Çalışmalar Ağı: Neoliberalizm Sonrası Mekansal Müdahale Biçimleri ve Yansımalar, Mersin, Turkey, 28 - 30 November 2013

Political Context of Institutional Change and the Transformation of Government Business Relations in the Post Washington Consensus Era The Case of Turkey

24th SASE Annual Conference (Society for the Advancement of Socio-Economics): Global Shifts: Implications for Business, Government and Labor, Massachusetts, United States Of America, 28 - 30 June 2012

İstanbul un Müteahhitleri Sermaye Birikim Sürecinde Siyasetin Belirleyiciligi

12.. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi., Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2011

The Politics of State Business Relations at the Local Level The Case of Turkey

12th 12. Mediterranean Research Meeting. Florence, Italy, Florence, Italy, 6 - 09 April 2011

Books & Book Chapters

Yerel Yönetimler ve Türkiye’xxde Hükümet ve İş Dünyası İlişkilerinin Değişen Dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz

in: Türkiye’nin Büyük Dönüşümü, Ayşe Buğra’ya Armağan, Osman Savaşkan, Mehmet Ertan, Editor, İletişim Yayınları, pp.99-125, 2018

Yerel Yönetimler ve Türkiye’de Hükümet ve İş Dünyası İlişkilerinin Değişen dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz

in: Türkiye’nin Büyük Dönüşümü, Ayşe Buğra’ya armağan, Osman Savaşkan, Mehmet Ertan, Editor, İletişim Yayınları, pp.99-125, 2018

Neoliberalizm ve Yeni sosyal Politika Ortamı: Türkiye'de Çalıştırma (Workfare) Programları ve Emek Piyasaları

in: Türkiye'de Neoliberalizm, Demokrasi ve ulus Devlet, Yüksel Akkaya,Filiz Zabcı,Simter Çoşar Ömür Birler, Editor, Yordam, İstanbul, pp.205-223, 2009