Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”Fotoğrafta Kompozisyon Öğeleri ve Anlam Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme”, 22-24 Ekim 2006.

1. Ulusal Estetik Kongresi, ODTÜ, Ankara, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2006, ss.651-668

Global Anlamda Eşcinsel Tüketim Pazarının Oluşumu ve Reklamların Etkisi

Küreselleşme ve Yeni Medya Politikaları, Uluslararası İletişim Sempozyumu, Girne Amerikan Üniversitesi, 4 - 05 Mayıs 2006

Teknolojideki Gelişmeler ve Elektronik Fotoğraf Yayınları

5. Ulusal Fotoğraf Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Fotoğraflarla Dans Dance With Photographs

İlke Kitap Yayıncılık, İstanbul, 2018

Karanlık Oda Tekniği ve Uygulamaları

Temel Fotoğraf, Halit Turgay Ünalan, Editör, Anadolu Ünv. AÖF Yayınları, Eskişehir, ss.149-186, 2018

Osman ÜRPER Biyografi

Işıkla Resmedenler 6. cilt (Yaşam ve Söylem), Tekin Ertuğ, Editör, Alter Yayıncılık, Ankara, ss.83-124, 2016

Reklam Prodüksiyonlarında CGI Kullanımı: Bilgisayar Aracılığıyla Simüle Edilmiş Görüntülerin Gerçekliği

İkinci Medya Çağında İnternet, F.Aydoğan, A. Akyüz, Editör, Alfa Yayınevi, İstanbul, ss.234-252, 2010