General Information

Institutional Information: Faculty Of Engineering, Bioengineering, Department Of Bioengineering

Metrics

Publication

46

Citation (WoS)

66

Citation (Scopus)

53

H-Index (WoS)

6

H-Index (Scopus)

6

Project

7

Intellectual Property

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

2011 yılından bugüne kadar Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olan Orkun Pinar, 2006 yılında Ege Üniversitesi Biyomühendislik lisans programından mezun olmuştur. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji programında yüksek lisans eğitimini tamamlamış, yine aynı bölümde 2017 yılında ise doktora derecesini almıştır.  2017 yılında ise Arizona State Üniversitesi’nde 3 aylık bir doktora sonrası araştırması gerçekleştirmiştir.

Araştırma görevliliği süresince “General Biology for Engineers”, “Microbiology for Bioengineers”, “Molecular Biology and Genetics”, “Biochemistry”, ”Bioprocess Design” ve “Bioengineering Laboratory I-II” gibi laboratuvar derslerinde asistan olarak görev yapmıştır. 2017 yılından beri ise Marmara Üniversitesi bünyesinde “Molecular Biology and Genetics”, “Protein Engineering”, “Recombinant DNA Technology”, “Industrial and Environmental Biotechnology”, “General Biology for Engineers” gibi lisans ve “Eukaryotic Biotechnology”, “Methods in Biotechnology” gibi lisansüstü derslerini vermektedir. Başka kurumlarda da “Industrial Genetics and Bioengineering (Okan Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü)” gibi lisans derslerini vermiştir.  

Çalışma ve bilimsel ilgi alanları arasında, mikrobiyal genetik, rekombinant DNA Teknolojisi, doğal ve rekombinant enzim üretimleri, biyopolimer üretimi, enzimatik hidroliz, fermentasyon teknolojileri ve biyoproses tasarımı yer almaktadır. 

Ayrıca biyolojik temelli malzemeleri, yeşil kimya ve sürdürülebilirlik prensipleriyle üreten, yenilikçi bir Ar-Ge firması olan “Bacpolyzyme Biyomühendislik” spin-off şirketinin 2 ortağından biridir.