Biyografi

Doğum yeri Nevşehir'in  Hacıbektaş ilçesidir. İlk, orta ve lise öğrenimi  Hacıbektaş lisesinde Tamamladı.Lisans Marmara Üniversitesi sağlık yönetimi bölümde bitirip yine aynı üniversitede Muhasebe-Finansman yüksek lisansı yaptmıştır.Doktora programını M.Ü. Sağlık bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Ana Bilim dalında yapmaktadır. 

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):4
h-indeksi (WOS):2