Biography

Doğum yeri Nevşehir'in  Hacıbektaş ilçesidir. İlk, orta ve lise öğrenimi  Hacıbektaş lisesinde Tamamladı.Lisans Marmara Üniversitesi sağlık yönetimi bölümde bitirip yine aynı üniversitede Muhasebe-Finansman yüksek lisansı yaptmıştır.Doktora programını M.Ü. Sağlık bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Ana Bilim dalında yapmaktadır. 

Research Areas

Health Sciences, Social Sciences and Humanities

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Citations

Total Citations (WOS):4
h-index (WOS):2