Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison Between Sleeve Gastrectomy and Exenatide on Type 2 Diabetic Patients

BARIATRIC SURGICAL PRACTICE AND PATIENT CARE, cilt.15, sa.4, ss.199-204, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

REFRACTORY HYPOTHYROIDISM TO LEVOTHYROXINE TREATMENT: FIVE CASES OF PSEUDOMALABSORPTION

ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST, cilt.16, sa.3, ss.339-345, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serum 25(OH) Vitamin D Levels in Severely Obese Patients Evaluated Before Bariatric Surgery

Turkish Journal of Endocrinology and metabolism, cilt.24, sa.3, ss.115-121, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TestikülerFeminizasyon olgusunda cinsel kimlik bozukluğu

9.Adrenal Gonad ve Nöroendokrin Tümörler Sempozyumu, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2019

BONE MINERAL DENSITY AND BONE TURNOVER MAKERS IN DIFFERENTIATED THYROID CANCER PATIENTS

World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO), Paris, Fransa, 4 - 07 Nisan 2019, cilt.30 identifier

DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMU İLE TAKİP EDİLENHASTALARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU VE KEMİKDÖNGÜ BELİRTEÇLERİ

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan 2010 - 01 Mayıs 2019

Transerkek bireylerde testosteron tedavisinin kemik parametreleri üzerine etkileri

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2019

TWO CASES OF OSTEOPETROSIS: PRESENTED WITHAND WITHOUT FRACTURE

WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS,OSTEOARTHRITIS AND MUSCULOSKELETAL DISEASES, Paris, Fransa, 4 - 07 Nisan 2019 identifier

TANI ANINDA METASTAZ ILESEYREDEN İYI DIFERANSIYE TIROIDKANSERI HASTALARININ KLINIK VEPATOLOJIK ÖZELLIKLERI

40.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018