Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dil, Nihilizm ve Televizyon

AJIT-e, vol.10, no.39, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KATAR KRİZİ VE EL CEZİRE: ORTADOĞU’DA ÖZGÜR YAYINCILIĞIN GELECEĞİ

e-GİFDER, vol.6, pp.305-325, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Habercilikte Hegemonya Mücadelesi: Yurttaş Gazeteciliği: Fırsat mı Tehdit mi?

Global Media Journal, vol.7, pp.150-173, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Basın Meslek Örgütlerinin Tüzüklerinde Türk BasınınınKurumsallaşma Seyri

Marmara İletişim Dergisi, pp.1-15, 2016 (Other Refereed National Journals)

1960 tan 2016 ya Askeri Darbe ve Muhtıra Metinleri Anlamlar Amaçlar Niyetler ve İdeolojiler

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, vol.1, pp.7-20, 2016 (Other Refereed National Journals)

Syrian Issue in the Discourses of Political Leaders

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, no.25, pp.35-52, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Söylemlerin Dilinden Suriye Sorunu

Marmara İletişim Dergisi, pp.35-52, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Institutionalization Process of Turkish Press Through The Changes in Bylaws of Press Associations

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, no.26, pp.1-15, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

15 Temmuz Darbe Girişimi Gelenekselden Yeniye Medya AraçlarınınKullanımı

AJIT-e, vol.7, pp.71-92, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Post-Truth Çağında Haberciliğin Dönüşümünü Doğrulama Oluşumları Üzerinden Okumak

1. uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 22 - 23 December 2017

Geleneksel Medyanın Dijital Göçünde Akıllı Telefonların Konumu: Türk Medya Grupları Örneği

1. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 22 - 23 December 2017

Integration of New Media Technologies and Communication Education: The Case of Marmara Media Center

International Symposium of New Media from the Past to the Future, İstanbul, Turkey, 10 - 15 May 2017

Ahmet Emin Yalman: Türkiye de Basın Tarihi ve Değerlerine Öncü Bakış

Türkiye’de Bir Akademik Alanın Doğuşu: Medya ve İletişim Çalışmaları Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 1 - 02 April 2016