Genel Bilgiler

Biyografi

Ortaokul ve Liseyi Halep “Medresetu Darü’l-Arkam İbnü Ebî’l-Arkam eş-Şeriiyye” de bitirdi. 2002–2006 Damascus (Şam) Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2006 – 2007 Beyrut, İslam Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi yüksek lisans derslerini bitirdi. 2009–2011 yılları arasında  “Halep Hüsrev Paşa Medresesi” konulu yüksek lisans tezini Marmara, Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde bitirdi. 2012-2018 yılları arasında yine Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde “IV./X. Yüzyılda Dımaşk’ta Ulemâ ve İlmî Hayat” başlıklı teziyle doktorayı bitirdi. 2016 yılının başlarından itibaren Marmara Üniversitesi, Arapça İlahiyat Bölümünde siyer, İslam tarihi ve medeniyet tarihi dersleri vermektedir. Aynı zamanda fakültenin uluslararası ofisinde koordinatör yardımcılığı yapmaktadır. Şam bölgesi tarihi ve Osmanlı dönemi siyer ve İslam tarihi  eserlerini inceleme alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

İrtibat Tel: 0216 651 43 75 -1143

e-mail: omar.kalhussien@marmara.edu.tr

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı
İslam Tarihi Anabilim Dalı