Biyografi

İlköğretim, Orta öğretim ve Lise Eğitimini Düzcede tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümünden mezun olduktan sonra 1993 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ereğli Sevgi Eğitim Uygulama Okulunda öğretmenlik hayatına başlamıştır. 1995 yılında İstanbul Kadıköy'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayriye Kemal Kusun Eğitim Uygulama okulunda öğretmen olarak çalışmıştır. 1998 Yılında  İstanbul Üsküdar'da yer alan Bağlarbaşı İlköğretim Okulunda Özel Eğitim sınıf öğretmeni olarak çalışmıştır. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Halk Eğitimi Anabilim Dalın'dan Yüksek Lisans derecesini almıştır, doktorasını da aynı enstitüden Okulöncesi Öğretmenliği alanında 2011  yılında almıştır. 2002 yılından günümüze kadar Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim bölümünde Öğretim üyesi olarak meslek hayatına devam etmektedir. 

Ögrenim Bilgisi


Doktora
2004 - 2011
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi (Dr), Türkiye

Yüksek Lisans
2000 - 2003
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Halk Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye

Lisans
1988 - 1992
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

Doktora, Zihin Kuramı Hikâyeleri Testi’nin Türk Çocuklarına Uyarlanması ve Okul Öncesi Dönemdeki Normal Gelişim Gösteren, Zihin Engelli ve Otizmli Çocukların Zihin Kuramı Gelişimlerinin Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi (Dr), 2011
Yüksek Lisans, 6-9 Yaş Zihin Engelli Çocukların Annelerine Özbakım ve Bazı Temel Becerileri Kazandırmak İçin Bir Eğitim Programı, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Halk Eğitimi (Yl) (Tezli), 2003

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2016 - Devam Ediyor
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Öğretim Görevlisi
2001 - 2016
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2020
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Marmara Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Anadolu Üniversitesi, Temmuz, 2018
Akademik Personel Sınavı, Akademik Personel Sınavı, Marmara Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Kasım, 2016
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Eylül, 2016
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2013

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. OUTCOMES OF PLAY-BASED HOME SUPPORT FOR CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
  SARI O.
  SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.42, ss.65-80, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Bireysel Destek Eğitim Programı Uygulaması
  TAYMAZ SARI O., BİÇER E.
  Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.11-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 2. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamaları Yeterlikleri
  Mertoğlu H., Sarı O., Pusmaz A., Balçın M. D.
  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.51, sa.51, ss.131-154, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 3. Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerle Çalışan Öğretmenlerin Cinsel Eğitime Yönelik Tutumları ve EtikDurumlarının Karşılaştırılması
  AKDEMİR B., SARI O.
  Eğitimde Kuram ve UygulamaJournal of Theory and Practice in Education, cilt.15, ss.267-282, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 4. Otistik Çocuklarda Hayali Resim Çizebilme Performansının Otizm Derecesi ve Gelişim Tarama Testleri ile İlişkili Olarak İncelenmesi
  SARI O.
  Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, ss.903-914, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 5. 2-8 Yaş Arası Otizmli Çocukların Ebeveynlerinin İstanbul İlindeki Parklara İlişkin Görüş ve Önerileri
  ALTINER F., ALTINÇEKİÇ H., TAYMAZ SARI O.
  Kent Akademisi, cilt.11, ss.437-443, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. A Study On Effectiveness Of Child-Centered And Play-Based Home Support Education Program On Children Who Have Development Problems
  Taymaz Sari O., Bicer E., Kasim D.
  HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.32, sa.4, ss.960-980, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 7. Normal Gelişim Gösteren ve Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerin Zihin Kuramı ve Yürütücü İşlev Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  BİÇER E., TAYMAZ SARI O.
  Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.13, ss.261-276, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 8. Deprem Sonrası Yapılan/Yapılacak Binalarda Engelli ve Yaşlılara Dönük Düzenlemelere İlişkin Uygulayıcıların Görüşleri: Van İli Örneği
  TAYMAZ SARI O., AKTAR E.
  İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.482-499, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 9. An Evaluation of the Facial Emotion Skills in Children with Autism
  DOKUR Z., TAYMAZ SARI O.
  Exceptional Child: Teaching and Unbringing, cilt.1, ss.86-94, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 10. Theory of Mind in Preschool Children with Normal Development, Autism and Mental Retardation
  TAYMAZ SARI O.
  International Online Journal of Primary Education, cilt.3, ss.66-75, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 11. Film İzleme, Empati ve Zihin Kuramı: Asperger Sendromlu Bireyle Yapılan Vaka Çalışması
  TAYMAZ SARI O.
  Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.322-332, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 12. Effect of Films and Role-Play As Teaching Tools in Special Education Courses on Prospective Teachers’ Empathic Tendency and Attitudes Towards Inclusion
  TAYMAZ SARI O.
  International Journal of Arts and Sciences, cilt.7, ss.81-92, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 13. Characteristics of Children Who Lost the Diagnosis of Autism: A Sample From Istanbul, Turkey
  MUKADDES N. M. , TUTKUNKARDAŞ M. D. , SARI O., AYDIN A., KOZANOĞLU P.
  Autism Research and Treatment, cilt.2014, ss.1-10, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Kavram Öğretimine Giriş
  Sarı O.
  Özel Eğitimde Kavram Öğretimi, Prof.Dr. Hasan Avcıoğlu, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.1-225, 2021
 2. Zihin Kuramı Hikâyeleri Testi’nin Türk Çocuklarına Uyarlanması ve Okul Öncesi Dönemdeki Normal Gelişim Gösteren, Zihin Engelli ve Otizmli Çocukların Zihin Kuramı Gelişimlerinin Karşılaştırılması
  TAYMAZ SARI O.
  Eğiten Kitap Yayıncılık, 2018
 3. Zihin Kuramı ve Sosyal Beceri Öğretimi
  TAYMAZ SARI O.
  Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi - 2, Çifci Tekinarslan İlknur, Öncül Nuray, Editör, Vize Akademik Yayıncılık, ss.327-359, 2018
 4. Özel Gereksinimli Çocuklarda Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme
  TAYMAZ SARI O.
  Erken Çocuklukta Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme, Önder Alev, Arslan Çiftçi Hande, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.283-297, 2017
 5. Özel Eğitimde Materyal Tasarımı
  ŞEKER E., TAYMAZ SARI O.
  Eğiten Kitap Yayıncılık, 2016
 6. Beceri Öğretimi
  TAYMAZ SARI O.
  Farklı Gelişen Çocuklar, Kulaksızoğlu Adnan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.189-197, 2015
 7. Zihin Kuramı ve Pratik Uygulamalar
  SARI O.
  Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, 2013
 8. Engellilerde Kavram Öğretimi
  TAYMAZ SARI O.
  Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular, Oktay Ayla, Polat Unutkan Özgül, Editör, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss.353-362, 2005
 9. Kaynaştırma Eğitimi ve Rehberlik
  TAYMAZ SARI O.
  Eğitimde Üçüncü Boyut Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Karagözoğlu Cengiz, Kemertaş İsmet, Editör, Birsen Yayınevi, İstanbul, ss.332-342, 2004
 10. Zihinsel Engellilerde Beceri Öğretimi
  TAYMAZ SARI O.
  Farklı Gelişim Gösteren Çocuklar, Kulaksızoğlu Adnan, Editör, Epsilon Yayıncılık, İstanbul, ss.230-243, 2003

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Views of Mothers Whose Children Need Early Childhood Era Special Education on Their Children’s Sleep and Rest
  SARI O.
  2018 ICBTS International Academic Multidisciplinary Research Conference-Oslo, 25 - 27 Temmuz 2018
 2. Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Bireysel Destek Eğitim Programı Uygulaması
  SARI O., BİÇER E., ŞAHSUVAROĞLU N. T.
  5 th International Eurasian Educational Research Congress / EJERCongress 2018, 2 - 05 Mayıs 2018
 3. Down Sendromlu Çocuklarda Kaynaştırma Uygulamaları
  SARI O.
  5. Down Sendromu Konferansı-İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017
 4. Gelişim Geriliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Algıladıkları Destek Sistemlerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
  TAYMAZ SARI O., ŞEKER E.
  Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi-Samsun, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017
 5. Okul Öncesi Kurumlarda Eğitim Alan Otizmli Çocukların Anne ve Öğretmenlerinin Geçiş Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  TAYMAZ SARI O., CAMCI G.
  Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi-Samsun, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017
 6. Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuklarda Uygulanan Yürütücü İşlev Becerileri Geliştirme Programının Zihin Kuramı Becerileri Üzerindeki Etkisi
  BİÇER E., TAYMAZ SARI O.
  Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi-Samsun, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017
 7. Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocukların Annelerinin Çocuklarının Uyku ve Dinlenmesine İlişkin Görüşleri
  TAYMAZ SARI O.
  Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi-Samsun, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017
 8. Özel Eğitim Sınıflarında Fiziksel Düzenleme ve Akran Eğitimi ile İlgili Bir Çalışma Örneği
  CAMCI G., TAYMAZ SARI O.
  Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi-Samsun, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017
 9. A Sixteen-Year Longitudinal Study of An Individual with Autism
  SARI O.
  Seventeenth International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations-Toronto, 26 - 28 Temmuz 2017
 10. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya İlişkin Görüşleri ve İhtiyaçları
  MERTOĞLU H., SARI O., gürdal a.
  VIII. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu Açık ve Şeffaf Milli Eğitime Doğru Okul ve Öğretmen, Türkiye, 03 Aralık 2016
 11. Deprem Sonrası Yapılan/Yapılacak Binalarda Engelli ve Yaşlılara Dönük Düzenlemelere İlişkin Uygulayıcıların Görüşleri: Van İli Örneği
  AK E., TAYMAZ SARI O.
  26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi-Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2016
 12. Okulöncesi Dönemdeki Otizmli Çocuklara Yönelik Hazırlanan Bir Aile Eğitim Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi
  TAYMAZ SARI O., BATUK A., YILDIZ M., İPEKLİ E.
  26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi-Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2016
 13. Eğitilebilir Zihin Engelli Çocuklarda Drama Yoluyla Yapılan Eğitim Programın Zihin Kuramı Becerileri Üzerine Etkileri
  TAYMAZ SARI O.
  7th International Science and Technology Congress (ISTEC)-Vienna, 13 - 15 Temmuz 2016
 14. Reviewing Movies About Children with Special Needs by Parents’ Comments
  TAYMAZ SARI O., ŞEKER E.
  ELMIS 2016 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi-Konya, 12 - 15 Mayıs 2016
 15. Zihinsel Engelli Bireylerle Çalışan Öğretmenlerin Cinsel Eğitime Yönelik Tutumları ve Etik Durumlarının Karşılaştırılması
  AKDEMİR B., TAYMAZ SARI O.
  ELMIS 2016 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi-Konya, 12 - 15 Mayıs 2016
 16. Kaynaştırma Sınıfında Yer Alan Farklı ve Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Okuldaki Derslerle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
  TAYMAZ SARI O., KANAK D., SAYINER N., KARAMAN AYDINLI E., ÇİL A., AKSOY U.
  15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu-Muğla, 11 - 14 Mayıs 2016
 17. Farklı Gelişimdeki Çocuklarda Zihin Kuramı
  TAYMAZ SARI O.
  Psikoloji Günleri XII - İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Nisan 2016
 18. Oyun Temelli Ev Desteği ve Çocuk Merkezli Eğitim Programının Etkililiği Üzerine Çalışma
  TAYMAZ SARI O., KASIM D., BİÇER E.
  Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi-Eskişehir, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016
 19. Vaka Sunumu: Yoğun Öğrenme Güçlüğü Çeken Eğitilebilir Zihin Engelli Bir Çocuğun Eğitimine İlişkin Çok Boyutlu Boylamsal Erken Müdahale Uygulamaları
  TAYMAZ SARI O., YILDIZ M.
  Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi-Eskişehir, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016
 20. Lise Öğrencilerinin Akran Öğretimi Alarak, Zihinsel Engelli Öğrencilerle Yaptıkları Etkinliklerin, Engelli Bireylerin Eğitilmesine İlişkin Tutumlarına ve Zihinsel Engelli Öğrencilerin Yaşam Kalitelerine Etkisinin İncelenmesi
  YILDIZ M., TAYMAZ SARI O.
  25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi-İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2015
 21. Zihinsel Engelli Gençlerin İş Bulmaya İlişkin Görüşleri
  TAYMAZ SARI O.
  Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu-Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2014
 22. Otizmde Günlük Yaşam Becerileri Nasıl Kazandırılır?
  SARI O.
  Konya Otizm Günleri, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013
 23. The theory of mind story books test validity and reabilty for Turkish preschool children
  SARI O.
  4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.3017-3020
 24. Mesleki Eğitimde İletişimin Önemi ve Marmara Üniversitesi Örneği
  Akyurt N., Öznaz D., Balıkcı M., Sesli Y., Sarı O., Altıkardeş Z. A. , Bekiroğlu G. N.
  1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.2378-2392
 25. Özel eğitimcilere yönelik yaratıcı düşünceyi geliştirme
  CANEL A. N. , SARI O.
  İstanbul Otizm Eğitim Günleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2005
 26. Üstün çocuklara yönelik yaratıcılık odası yaratıcılık çalışmaları
  CANEL A. N. , SARI O.
  1.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2004
 27. The Determination of Problems Educators and Parents of Preschool Children Taking Part in Mainstreaming Programs in Preschool Institutions Encounter
  AKÇİN N., SARI O.
  1st International Pre-School Education Congress-Istanbul, 30 Haziran - 03 Temmuz 2004

Verdiği Dersler

ÖÖzel Gereksinimli Bireylerde Düşünme Becerileri, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Zihin Yetersizliğinde Yetişkinliğe Geçiş, Lisans, 2020 - 2021
Zihin Engellilerde Uygulamalı Kaynaştırma Eğitimi, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Zihin Yetersizliği'nde Kavram Öğretimi, Lisans, 2019 - 2020
Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi , Lisans, 2019 - 2020

Yönetilen Tezler

Sarı O., Özel gereksinimli çocuk sahibi annelerin Covid-19 pandemi deneyimlerine ilişkin görüşlerinin incelenmes, Yüksek Lisans, P.BAKAN(Öğrenci), 2021
Sarı O., Özel öğrenme güçlüğü gösteren ortaokul öğrencilerinin okul yaşantılarına ilişkin görüşleri, Yüksek Lisans, N.SEZGİN(Öğrenci), 2020
Sarı O., Okul öncesi özel eğitimde çalışan öğretmenlerin oyun öğretimine ilişkin öz yeterlikleri ve yaratıcı kişilik özelliklerinin incelenmesi = Investigation of play teaching self efficacy and creative personality traits of teachers who work at the pre-school special education, Yüksek Lisans, M.Uygur(Öğrenci), 2020
Sarı O., 4-6 yaş otizmli çocuğu olan ebeveynlerin tutumlarının çocukların sosyal beceri ve problem davranış üzerine etkisi, Yüksek Lisans, Ö.Erşan(Öğrenci), 2019
Sarı O., Destek eğitim odasında görev alan öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle yaptıkları eğitim öğretime ilişkin görüş ve önerileri, Yüksek Lisans, R.Aydın(Öğrenci), 2019
Sarı O., Özel eğitim öğretmenlerinin sosyal öyküler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, S.Demir(Öğrenci), 2018
Sarı O., Altınçekiç T. H. , 2-8 yaş arası otizmli çocukların ebeveynlerinin istanbul ilindeki parklara ilişkin görüş ve önerileri, Yüksek Lisans, F.ALTINER(Öğrenci), 2017
Sarı O., Zihinsel yetersizliği olan bireylerle çalışan öğretmenlerin cinsel eğitime yönelik tutumları ve etik durumlarının karşılaştırılması, Yüksek Lisans, B.Akdemir(Öğrenci), 2016
Sarı O., Zihinsel yetersizliği olan çocuk sahibi anne ve babaların akılcı olmayan inançları ile çocuklarının sosyal becerileri ve problem davranışlarının karşılaştırılarak incelenmesi, Yüksek Lisans, Ö.Hergül(Öğrenci), 2016
Sarı O., Otistik çocuğa sahip ailelerin çocuklarının köpekle etkileşimi ile ilgili görüşleri, Yüksek Lisans, Z.Cebeci(Öğrenci), 2016
Sarı O., Lise öğrencilerinin akran öğretimi alarak, zihinsel engelli öğrencilerle yaptıkları etkinliklerin, engelli bireylerin eğitilmesine ilişkin tutumlarına ve zihinsel engelli öğrencilerin yaşam kalitelerine etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans, M.Yıldız(Öğrenci), 2015
Aydın A., Sarı O., Normal ve hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin zihin kuramı ve yürütücü işlevler alt boyutlarından soyut düşünme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans, E.BİÇER(Öğrenci), 2015
Sarı O., Otizmli çocukların yüz ifadelerinden duyguları tanıma becerilerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, Z.Dokur(Öğrenci), 2014

Bilimsel Hakemlikler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2020

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Isparta Otizm Kongresi, Davetli Konuşmacı, Isparta, Türkiye, 2021

Araştırma Alanları

Zihin Engelliler Öğretmenliği