Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Biyokimya (Dr), Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Biyokimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Chemistry, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Genetik absans epilepsi (GAERS) deneysel modelinde talamus ve korteks proteomlarının profillendirilmesi

  Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Hidroksi kumarin ve aminokumarin türevlerinin pıhtılaşma sistemi üzerine etkisi

  Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C2 Mastery English