Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Department Of Turkish Art, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Department Of Turkish Art, Turkey

 • 1983 - 1988 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Bursa erken devir camilerinde revak uygulaması

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı

 • 2005 Postgraduate

  Çelik Gülersoy’xxun hayatı, eserlerı,ve Türk kültür sanatına yaptıgı katkıları

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German