Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Anayasa ve Sürdürülebilir Kalkınma

İstanbul hukuk mecmuası, vol.78, no.4, pp.1921-1957, 2021 (Other Refereed National Journals)

Bir Anlama İmkanı Olarak Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, vol.12, no.28, pp.213-253, 2020 (Other Refereed National Journals)

Parlamenter Denetim Aracı Olarak İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.26, 2020 (Other Refereed National Journals)

Dördüncü Kuşak Haklar ve Bilişim Teknolojilerinin Doğuşunda Mahremiyet Kavramına Karşılaştırmalı Bir Bakış

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.2, pp.602-623, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anayasa Hukuku ve Şiddet

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.1, pp.53-78, 2016 (Other Refereed National Journals)

Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının Analizi

Anayasa Hukuku Dergisi, vol.3, no.5, pp.191-202, 2014 (Other Refereed National Journals)

Devlet ve Demokrasi

Anayasa Hukuku Dergisi, vol.2, no.3, pp.147-153, 2013 (Other Refereed National Journals)

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’xxnin Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Klisesi Vakfı v. Türkiye Davasına İlişkin Kabuledilebilirlik Kararı

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adli Yardım ve Adil Yargılanma Hakkı

Prof.Dr. Yılmaz Aliefendioğluna Armağan, pp.447-466, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Yasama Muafiyetleri

Galatasaray Üniversitesi Yayınları Armağan Serisi No5 : Erdoğan Teziç’xxe Armağan, pp.537, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuğa Yönelik Şiddete Karşı Hukuk Tasarımı ve Sınırları

3. Küresel Eşitsizlikler Konferansı : Çocuk ve Genç Eşitsizliği, İstanbul, Turkey, 29 April 2021

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Executive Orders: Karşılaştırmalı Gözlemler

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme, İstanbul, Turkey, 30 November 2018, pp.15-28

Anayasa’da Kadın

Hukuk ve Kadın Sempozyumu, Turkey, 06 March 2015

Devlet ve Demokrasi

Tanör ve Tanilli Anma Toplantısı, İstanbul, Turkey, 30 November 2012, vol.2, pp.147-153

Taşınmaz Mülkiyetine Anayasal Bir Bakış

Anayasa Mahkemesinin Medeni Hukuka İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Turkey, 21 May 2012

Yasama Alanına İlişkin Öneriler

Anayasa Kurultayı, Turkey, 07 November 2009

Çevre Hakkı Karşısında Mülkiyet Hakkı

Yasal Değişim Sürecinde İnsan, Toplum, Çevre, Kent ve Mimarlık, Turkey, 21 - 22 April 2005

Books & Book Chapters

Anayasal Yoruma Giriş

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021

Anayasa ve Özel Hukuk

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019

Hakkın ve Yetkinin Kötüye Kullanılması Yasağı

in: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Sibel İnceoğlu, Editor, Avrupa Konseyi Copyright (1. baskı, 2013), Tıpkı bası: Beta Yayınevi (2. baskı, 2013), İstanbul, pp.81-96, 2013 Sustainable Development

İşkence ve Kötü Muamele Yasağı

in: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Sibel İnceoğlu, Editor, Avrupa Konseyi Copyright (1. baskı, 2013), Tıpkı bası: Beta Yayınevi (2. baskı, 2013), İstanbul, pp.137-158, 2013 Sustainable Development

Suçta ve Cezada Yasallık İlkesi

in: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Türkiye, Sibel İnceoğlu, Editor, Avrupa Konseyi Copyright (1. baskı, 2013), Tıpkı bası: Beta Yayınevi (2. baskı, 2013), İstanbul, pp.287-300, 2013 Sustainable Development

Olağanüstü Yönetim Usullerinde Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Askıya Alma Rejimi

in: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Sibel İnceoğlu, Editor, Avrupa Konseyi Copyright (1. baskı, 2013), Tıpkı bası: Beta Yayınevi (2. baskı, 2013), İstanbul, pp.97-111, 2013 Sustainable Development

Mülkiyet Hakkı

in: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Türkiye, Sibel İnceoğlu, Editor, Avrupa Konseyi Copyright (1. baskı, 2013), Tıpkı Bası : Beta Yayınevi (2. baskı, 2013), İstanbul, pp.495-532, 2013 Sustainable Development

İtalya'da Sosyal Haklar

in: Anayasal Sosyal Haklar (Avrupa Sosyal Şart, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye), İbrahim Ö. Kaboğlu, Editor, Legal Yayıncılık, İstanbul, pp.201-212, 2012

Sağlık Hakkı

in: Sağlık Hukukunda Dünyadaki Son Gelişmeler, , Editor, Karakter Color A.Ş., İstanbul, pp.275-292, 2009

1982 Anayasası Çerçevesinde Hukuk Devletinin Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliğinde Yeni Gelişmeler Işığında Hukuk Devleti

in: Hukuk Devleti, , Editor, Mısırlı - Atra Matbaacılık A. Ş., İstanbul, pp.77-100, 2003