Education Information

Education Information

 • 2004 - 2008 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Law, Public Law, Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 2001 Undergraduate

  Galatasaray University, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr. (Fransızca), Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Anayasal uyuşmazlıklarda yorum

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

 • 2004 Postgraduate

  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarında mülkiyet hakkının sınırlandırılması Sustainable Development

  Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced French