Dr.Öğr.Üyesi

OYA ABACI


Atatürk Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Biyografi

Ankara’da doğdu.

1984 - İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Yüksek Lisans derecesi İle mezun oldu. Öğrenimi sırasında Neşet Günal ve Neşe Erdok’tan resim, Asım İşler ve Alaattin Aksoy’dan özgün baskı, Cafer Türkmen’den fotoğraf eğitimi aldı.

1985 - Paris’e gitti. Burada geçirdiği 6 ay boyunca Avrupa’nın çeşitli müzelerinde sanat ve müze eğitimi konularında araştırma yapma olanağı buldu.

1987 – Çocuk resmiyle tanıştı. MSGSÜ. Resim Heykel Müzeleri Derneğinin düzenlediği kurslarda beş yıl boyunca her yaş grubuna verilen yaygın sanat eğitimi resim ve sanat tarihi kurslarının organizasyonunu üstlendi.

1992 -  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde göreve başladı.

1996 - ‘Müze Eğitimi’ konulu teziyle M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünden sanatta yeterliliğini aldı.

2001 - Yardımcı Doçent unvanını aldı.

Halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak sanat eğitimi, uygarlık ve sanat tarihi ve müze eğitimi konularında akademik çalışmalarını, serbest atölyesinde sanat çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitim Bilgileri

1992 - 1996

1992 - 1996

Sanatta Yeterlik

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi, Türkiye

1976 - 1984

1976 - 1984

Lisans

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüksek Resim Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Müzecilik, Eğitim, Sanat Eğitimi, Sanat, Resim, Güzel Sanatlar, Plastik Sanatlar

Akademik Unvanlar / Görevler

1992 - Devam Ediyor

1992 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Okul Öncesinde Araştırma Projesi II.

Lisans

Lisans

Okul Öncesi - SANAT VE ESTETİK

Lisans

Lisans

Görsel Sanatlar Eğitimi

Lisans

Lisans

Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi

Lisans

Lisans

MÜZE EĞİTİMİ

Lisans

Lisans

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi II

Lisans

Lisans

Sanat ve Estetik

Lisans

Lisans

Art And Aesthetics

Lisans

Lisans

Uygarlık ve sanat tarihi

Lisans

Lisans

Okul Öncesinde Öğretmenlik Uygulaması II.

Lisans

Lisans

Okul Öncesi Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması 1

Lisans

Lisans

Uygarlık ve Sanat Tarihi

Lisans

Lisans

Okul Öncesinde Araştırma Projesi I

Lisans

Lisans

Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I

Lisans

Lisans

Sanat Ve Estetik

Lisans

Lisans

Müze ve Çocuk

Lisans

Lisans

Okul Öncesinde Araştırma Projesi

Lisans

Lisans

Müze ve Çocuk

Lisans

Lisans

Sanat ve Estetik

Lisans

Lisans

Uygarlık ve Sanat Tarihi

Lisans

Lisans

Okul Öncesinde Öğretmenlik Uygulaması I.

Lisans

Lisans

Müze Eğitimi

Lisans

Lisans

Okul Öncesinde Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

UYGARLIK VE SANAT TARİHİ

Lisans

Lisans

Okul Öncesinde Araştırma Projesi I.

Lisans

Lisans

Sanat ve Estetik

Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA PROJESİ

Lisans

Lisans

UYGARLIK VE SANAT TARİHİ

Lisans

Lisans

SANAT VE ESTETİK

Lisans

Lisans

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA PROJESİ I.

Lisans

Lisans

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I.

Lisans

Lisans

UYGARLIK VE SANAT TARİHİ

Lisans

Lisans

UYGARLIK VE SANAT TARİHİ

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

İstanbul’daki Müzelerin Çocuk Dostu Ortam Bağlamında İncelenmesi

Kamaraj I., Usbaş H., Abacı O.

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Tam Metin Bildiriler E-Kitabı , sa.1, ss.265-286, 2019 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2017

2017

Examination of Picture Books in Terms of Illustration and Colour Harmont with Regards to Appropriateness for Children

Abacı O.

New Horizons in Education (INTE). Proceedings Book , cilt.1, ss.1294-1298, 2017 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2016

2016

A Comparision Of The Evaluation Of Teacher Candidates’ Views On Culture – Meaning relationship Between The Years Of 2005-2015.

Abacı O.

Tojet , sa.2016, ss.20-24, 2016 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2009

2009

“Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi”: İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara Örneklemi

Önder A., Abacı O. , Kamaraj I.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , sa.25, ss.103-117, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi: İstanbul Arkeoloji Müzesindeki Marmara Örneklemi

Abacı O. , Önder A., Kamaraj I.

Pamukkale Üniversitesi Journal of Education, sa.25, ss.1, 2009 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Museums an An Art Education Enviroment The First Example of Museum Practice: Painting and Sculpture Museums Association

Abacı O.

VI. International Berlin Art Art Education Symposium, Berlin, Almanya, 15 Kasım 2017

2017

2017

2000 Sonrası Sinemalarda Gösterilen En Çok İzlenen Çizgi Filmlerin Okul Öncesinde Kazandırılması Gereken Değerler Açısından İncelenmesi

Abacı O. , Özer Ö.

International Symposium of Education and Values (ISOEVA), Muğla, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.85-86

2017

2017

Museums an An Art Education Enviroment The First Example of Museum Practice: Painting and Sculpture Museums Association.

Abacı O. , Bilginer F.

VI. International Berlin Art & Art Education Symposium , Berlin, Almanya, 24 - 26 Mart 2017, ss.3-4

2014

2014

An evaluation of teacher candidates' opinions about art education and form-meaning relationship

ABACI O.

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.1791-1797 identifier

2014

2014

Examination of illustrated story books published between the years of 2004-201for 4-8 age group children in terms of illustration

Aygun A., Abacı O.

ERPA International Congress on Education (ERPA), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014, cilt.152, ss.94-99 identifier

2010

2010

Investigation of the effects of the program "utilization of the museums for pre-school education" on 6 year-old children

Abacı O. , Usbas H.

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.1205-1209 identifier

2009

2009

Museums as an educational medium: an implementation model

Abacı O. , Kamaraj I.

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1337-1341 identifier identifier

2002

2002

İlköğretim Eğitiminde Öğretim Yöntemi Olarak Müzelerden Yararlanma

ABACI O.

2000’xxli Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002, ss.439

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

Okul Öncesinde Sanatsal Gelişim

Abacı O. , Ulutaş İ., Ercan Z. G. , Günşen G., Fazlıoğlu Y., Yıldız Bıçakçı M., et al.

Her yönüyle Okul Öncesi Eğitim , Ulutaş İlkay,Demiriz Serap, Editör, Hedef Yayıncılık, Ankara, ss.31-54, 2015

2011

2011

Okulöncesi Çocuk ve Müze

Abacı O. , Usbaş H.

Okulöncesi Çocuk Ve…, Prof. Dr. Mücella Ormanlıoğlu Uluğ,Uzm. Gülçin Karadeniz, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.359-382, 2011

2011

2011

Türkiye’de Çocuk ve Müze Kültürü

Abacı O.

Çocuk ve Çocukluk , Mustafa Ruhi Şirin, Editör, Çocuk Vakfı Yayınları, Ankara, ss.221-232, 2011

2007

2007

Temel Sanat Eğitimi

Abacı O.

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2007

2006

2006

Sanat ve Sanat Eğitiminde İlköğretim

Abacı O.

İlköğretimde Alan Eğitimi, Prof. Dr. Ayla Oktay,Dr. Özgül Polat Unutkan, Editör, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss.207-224, 2006

2006

2006

İlköğretimde Öğretim yöntemi Olarak Müzelerden Yararlanma

Abacı O.

İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış, Prof. Dr. Ayla Oktay,Dr. Özgül Polat Unutkan, Editör, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss.279-286, 2006

2005

2005

Çocuk ve Müze

Abacı O.

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2005

2005

2005

Müzeler ve Çocuk Ziyaretçiler

Abacı O.

Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar, Mehmet Beşikçi, Editör, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı yayını, İstanbul, ss.37-43, 2005

2005

2005

Çocuğun Sanatsal Gelişimi

Abacı O.

İlköğretim Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, Vedat Önsoy, Editör, Görsel Sanatlar Eğitim Derneği Yayınları , Ankara, ss.43-52, 2005

2004

2004

Müze ve Eğitim

Abacı O.

Eğitim Ortamı Olarak Müzeler, Kadriye Tezcan Akmehmet, Editör, YTÜ. Yayını, İstanbul, ss.1-16, 2004

2003

2003

Sarman Evinin Yolunu Arıyor

Abacı O.

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2003

2003

2003

Küçük Su Damlası

Abacı O.

Morpa Kültür yayınları, İstanbul, 2003

2003

2003

Ceren’in Mevsim Bahçesi

Abacı O.

Morpa Kültür yayınları, İstanbul, 2003

2003

2003

Sevimli Minik Kuş

Abacı O.

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2003

2003

2003

Arkadaş Arayan Küçük Otomobil

Abacı O.

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2003

2003

2003

Erken Çocukluk Döneminde Müzelerin Yeri

Abacı O.

Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Doç.Dr. Müzeyyen Sevinç, Editör, MORPA Kültür Yayınları, İstanbul, ss.106-115, 2003

2003

2003

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görsel Sanat Eğitimi

Abacı O.

Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Doç.Dr. Müzeyyen Sevinç, Editör, Morpa Kültür yayınları, İstanbul, ss.257-267, 2003

2003

2003

Resimli Çocuk Kitapları ve Görsel Algı

Abacı O.

Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Doç.Dr. Müzeyyen Sevinç, Editör, Morpa Kültür yayınları, İstanbul, ss.268-271, 2003

2002

2002

Keselim Yapıştıralım, Öyküler Oluşturalım - Üzümlü Kek

Abacı O.

Morpa Kültür yayınları, İstanbul, 2002

2002

2002

Keselim Yapıştıralım, Öyküler Oluşturalım - Umut Ormanı

Abacı O.

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2002

2001

2001

Çizelim Çizgilerle Konuşalım

Abacı O.

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2001

2000

2000

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi

Abacı O.

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2000

1999

1999

Okul Öncesi Eğitimi ve Müze

Abacı O.

Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı, Yard. Doç. Dr. Rengin Zembad, Editör, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, ss.146-148, 1999

1998

1998

Toplumun Belleği Müzeler

Abacı O.

0-6 yaş Anne-Baba ve Çocuk Rehberi, Nazan Demir Satı, Editör, Beyaz Gemi, İstanbul, ss.357-358, 1998

Sanatsal Etkinlik

Ocak 2020

Ocak 2020

Sergi

Abacı O.

Ekim 2018

Ekim 2018

KARE-EŞİTLİK II. / Posta Sanatı Bienali

Abacı O.

Nisan 2018

Nisan 2018

GÖRMEK

Abacı O.

Nisan 2018

Nisan 2018

İZLER

Abacı O.

Mart 2018

Mart 2018

NATURE

Abacı O.

Kasım 2017

Kasım 2017

OTOPORTRE

Abacı O.

Mayıs 2017

Mayıs 2017

PENCERELER III

Abacı O.

Ocak 2017

Ocak 2017

NO DADA LEFT 3.International Photo Based Mail Art Exhibition

Abacı O.

Kasım 2016

Kasım 2016

PENCERELER II.

Abacı O.

Haziran 2016

Haziran 2016

Kentler Ve Müzeleri / Petersbug

Abacı O. , Bilginer F.

Mayıs 2016

Mayıs 2016

BAHAR BULUŞMASI

Abacı O.

Nisan 2016

Nisan 2016

MONUMENT - 2nd International Photo Based Mail Art Exhibition of Thessaloniki

Abacı O.

Mart 2016

Mart 2016

PENCERELER

Abacı O.

Mart 2016

Mart 2016

I. Posta Sanatı Bienali

Abacı O.

Ocak 2016

Ocak 2016

Kentler Ve Müzeleri /Roma, Floransa, Venedik

Abacı O. , Moralı M.

Aralık 2015

Aralık 2015

Küçük İşler 2015

Abacı O.

Aralık 2015

Aralık 2015

Karma Resim Sergisi

Abacı O.

Kasım 2015

Kasım 2015

ZEYTİN DAİMA

Abacı O.

Nisan 2015

Nisan 2015

GİTME TURNAM II.

Abacı O.

Nisan 2015

Nisan 2015

SU DÖNGÜSÜ III.

Abacı O.

Mart 2015

Mart 2015

SU DÖNGÜSÜ II.

Abacı O.

Kasım 2014

Kasım 2014

GİTME TURNAM

Abacı O. , ÖZCAN ÖZER N.

Ekim 2014

Ekim 2014

SU DÖNGÜSÜ

Abacı O.

Haziran 2014

Haziran 2014

O Kuşun Adı Turna

Abacı O. , ÖZCAN ÖZER N.

Mart 2014

Mart 2014

Görsel Sunum FRİG VADİSİ

Abacı O.

Ocak 2014

Ocak 2014

Kentler ve Müzeleri, “Gürcistan, Tiflis ve Batum

Abacı O.

Aralık 2013

Aralık 2013

Ümit Gürçekiç fotoğrafları

Abacı O.

Aralık 2013

Aralık 2013

Küçükler2013

Abacı O.

Haziran 2013

Haziran 2013

SUYUN İZİNDE BULUŞMA

Abacı O.

Mart 2013

Mart 2013

ANILARINI PEŞLERİNDEN SÜRÜKLEYENLERE

Abacı O.

Şubat 2013

Şubat 2013

Turnalar Yok Olmasın

Abacı O.

Aralık 2012

Aralık 2012

Küçük İşler

Abacı O.

Mart 2012

Mart 2012

Çağdaş Kadın Sanatçılar

Abacı O.

Mart 2012

Mart 2012

Sanat Şiddeti Sorguluyor

Abacı O.

Kasım 2011

Kasım 2011

Sonsuzluk ve Sonrasızlık

Abacı O.

Ekim 2010

Ekim 2010

BULUŞTUĞUMUZ YER

Abacı O.

Mayıs 2010

Mayıs 2010

İstanbul-u-yorum II.

Abacı O.

Şubat 2010

Şubat 2010

İstanbul-u-yorum

Abacı O.

Mayıs 2009

Mayıs 2009

Kağıt İşler "Geçmişten Günümüze Anadolu" sergisi

Abacı O.

Kasım 2007

Kasım 2007

Önce ve Sonra

Abacı O.

Mayıs 2007

Mayıs 2007

HİSSET

Abacı O.

Mart 2007

Mart 2007

Kadın-Emek-Sanat

Abacı O.

Kasım 2006

Kasım 2006

Cumhuriyet’ten Şeb-i Arus’a

Abacı O.

Ekim 2006

Ekim 2006

Ekim Geçiti 5

Abacı O.

Haziran 2006

Haziran 2006

The Power of Water and Art IV.

Abacı O.

Mayıs 2006

Mayıs 2006

The Power of Water and Art III.

Abacı O.

Nisan 2006

Nisan 2006

The Power of Water and Art II.

Abacı O.

Mart 2006

Mart 2006

The Power of Water and Art

Abacı O.

Ağustos 2005

Ağustos 2005

Caracarnossos, Denizi Pişirdik

Abacı O.

Nisan 2004

Nisan 2004

Transformation

Abacı O.

Nisan 2004

Nisan 2004

İstanbul Özgün Baskı Sanatçıları

Abacı O.

Kasım 2003

Kasım 2003

Kadın Sanatçılar Karma Sergisi

Abacı O.

Ekim 2002

Ekim 2002

I.İstanbul Kadın Bienali

Abacı O.

Şubat 1998

Şubat 1998

Plastik Sanatlar Sergisi

Abacı O.

Haziran 1997

Haziran 1997

Yıl Sonu Eğitim Sergisi

Abacı O. , Taşdemir V., Özcan Özer N., Yalçınkaya T.

Mayıs 1995

Mayıs 1995

Eğitim Sergisi

Abacı O.

Mart 1992

Mart 1992

Karma plastik Sanatlar Sergisi

Abacı O.Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Kafkas Üniversitesi

Çalışma Grubu

Kars-Türkiye

2019

2019

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eğitim Ortamı olarak Müzeler

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019

2019

MEB, Yeniden Çocukluğa Bakış Çalıştayı

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2018

2018

IX. Dünya Oyun Oynama Günü "Üç İstanbul"

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

VI. International Berlin Art & Art Education Symposium

Çalışma Grubu

Berlin-Almanya

2017

2017

International Conference on New Horizons in Education (INTE)

Çalışma Grubu

Berlin-Almanya

2017

2017

International Symposium of Education and Values (ISOEVA)

Çalışma Grubu

Muğla-Türkiye

2017

2017

Çocuğun Sanatsal Gelişimi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Müze ve Çocuk. Çocuk Dünyasına Yolculuklar 11

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2016

2016

International Conference on New Horizons in Education (INTE)

Çalışma Grubu

Vienna-Avusturya

2015

2015

Ayşen Erte Özgün Baskı - Exlibris

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Educational Reserches and Publications Association ERPA International Congresses on Educational

Çalışma Grubu

Athens-Yunanistan

2015

2015

Sanatın Yolculuğu

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2015

2015

VI. Dünya Oyun Oynama Günü "Müzelerden Eğitim Amaçlı Yararlanılma

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Eğitimde Müzelerden Yararlanma

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Sakine Çil "Miro'nun Seramikleri"

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Müze Eğitimi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2014

2014

“Inteparis2014” International Conference on New Horizons in Education

Çalışma Grubu

Paris-Fransa

2014

2014

Prof.Dr.Gülseren Akyüz "Brezilya'dan Esintiler"

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2013

2013

21. Yüzyıl Eğitim Sempozyumu

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2013

2013

INTE, 4th International Conference on New Horizons in Education.

Çalışma Grubu

Rome-İtalya

2012

2012

Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin I.

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin II.

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2011

2011

Ulusal Okul Öncesi eğitim Kongresi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2010

2010

I. Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamaları Sempozyumu.

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2010

2010

TÜYAP 29.İstanbul Kitap Fuarı "Çocuk Kitaplarında Resimleme"

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2010

2010

Uluslararası Katılımlı OKUMA KÜLTÜRÜ Sempozyumu

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2009

2009

The 5th International Balkan Education and Sciences Congress

Çalışma Grubu

Edirne-Türkiye

2009

2009

Türkiye’de Nitelikli Çocuk Kitapları

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2009

2009

Equity and Respect for Diversity in early Childhood Education in the Context of Children’s Rights.

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2009

2009

5. Ulusal yayın Kongresi

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2009

2009

World Conference on Educational Sciences

Çalışma Grubu

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2007

2007

XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi

Çalışma Grubu

Denizli-Türkiye

2007

2007

Okul Öncesi Eğitiminde Müzelerden Yararlanma

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2005

2005

Yeni Müzecilik Uzman Eğitimi Projesi Semineri. İKSV.(İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı).

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2004

2004

InSEA 7th European Regional Congress.

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2002

2002

2000’li yıllarda 1. Öğrenme ve öğretme sempozyumu.

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2002

2002

Okul Gezilerinin Okul Öncesi Eğitiminde Önemi ve Yöntemleri

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2002

2002

"Çocuk ve Sanat" Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2002

2002

Gençliğimizin Yüksek okullara Yönlendirilmesi, Eğitim Bilgilendirme Paneli.

Çalışma Grubu

Antwerp-Belçika

2002

2002

MaSCo Marmara Tıp Öğrenci Kongresi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2001

2001

"Çocuk ve Resim" Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2001

2001

Eğitim Ortamı Olarak Müzeler, Müze Eğitimi Nedir?

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2000

2000

I.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu.

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2000

2000

Ana sınıfı öğretmen eğitimi II

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2000

2000

Ana sınıfı öğretmen eğitimi

Moderatör

İstanbul-Türkiye

1999

1999

YA-PA 2. Öğretmen Eğitimi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

1997

1997

I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

1996

1996

II.Ulusal Eğitim Sempozyumu

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

1995

1995

İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu

Çalışma Grubu

Bolu-Türkiye

1995

1995

II.Eğitim Bilimleri Kongresi

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

1994

1994

I.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Çalışma Grubu

Bursa-Türkiye

1994

1994

Çocuk Gelişiminde Sanatın Yeri

Panelist

İstanbul-Türkiye

1994

1994

Modernizm, Postmodernizm

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Haziran 2020

Haziran 2020

Çocuklarda Sanat eğitimi

Konferans

-Türkiye

Haziran 2020

Haziran 2020

Yaratıcı Eğitim

Konferans

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği-Türkiye

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Gelişim ve Eğitimde Sanat

Konferans

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2009

Mayıs 2009

Türkiye’de Nitelikli Çocuk Kitapları

Çalıştay

Ankara Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2001

Nisan 2001

Eğitim Ortamı Olarak Müzeler

Konferans

Yıldız Teknik Üniversitesi-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Kasım-2018

Kasım 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Anadolu Üniversitesi

Ekim-2016

Ekim 2016

Yarışma

2015 yılının en iyi Resimli Öykü kitabı - Çocuk ve Gençlik yayınları Derneği

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2014

Eylül 2014

Yarışma

2013 yılın en iyi Resimli Öykü kitabı yarışması - Çocuk ve gençlik Yayınları Derneği

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2012

Eylül 2012

Yarışma

2011 Yılının En İyi Çocuk Kitabı Tasarımı - Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

Aralık-2011

Aralık 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2011

Eylül 2011

Yarışma

2010 yılın en iyi Çocuk kitabı tasarımı - Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

Mayıs-2011

Mayıs 2011

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2011

Mayıs 2011

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2011

Mayıs 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2011

Mayıs 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Mart-2011

Mart 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2010

Eylül 2010

Yarışma

2009 yılın en iyi Resimli Öykü kitabı seçici kurul üyesi - Çocuk ve Gençlik yayınları Derneği

Mayıs-2010

Mayıs 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2009

Eylül 2009

Yarışma

2008 yılın en iyi Resimli Öykü kitabı yarışması - Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

Eylül-2008

Eylül 2008

Yarışma

2007 yılın en iyi Resimli Öykü kitabı yarışması - Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

Eylül-2007

Eylül 2007

Yarışma

2006 yılı okulöncesi Resimli Öykü kitabı Yarışması - Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

Mart-2007

Mart 2007

Yarışma

Çocuk Hakları Projesi Hak Ediyoruz Konulu Resim Yarışması - Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Şişli Belediyesi

Mart-2005

Mart 2005

Yarışma

Çocuk resimleri Yarışması - Özel Sezin Okulları

Mayıs-2002

Mayıs 2002

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi

Mayıs-2001

Mayıs 2001

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi

Nisan-1993

Nisan 1993

Yarışma

Çocuk Resimleri Yarışması - Diş Hekimleri Odası