Education Information

Education Information

 • 1995 - 2003 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Political Sciences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü (Fransızca), Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Toplumsal Değişme ve Kentleşme Sürecinde Alevilik ”Reşadiye-İkitelli örneği”

  Marmara University, Faculty Of Political Sciences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü (Fransızca)

 • 1995 Postgraduate

  Kamuoyunu etkilemede propagandanın rolü

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Ve Siyasi İlimler Pr.

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English