Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Kalkınma Ajansları’nın Bölgelerarası Dağılışı Ve Bölgesel Kalkınma Kapsamında Değerlendirilmesi

lnternational Journal of Geography and Geography Education, no.41, pp.245-258, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevre Sorunlarına Türk Coğrafyacıların Yaklaşımları ve Bu Alanda Yapılmış Olan Çalışmalar

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türkiye’de Coğrafya ııı, vol.18, no.35, pp.1-45, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İznik Gölü Havzası’nda Doğal Ortam Koşullarının Havza Yönetimi ve Planlamasına Etkisi

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.24, no.42, pp.1-24, 2019 (Other Refereed National Journals)

Çatalca İlçesi’nin Arazi Kullanımında Meydana Gelen Değişimler (1987-2016)

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.219-232, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ÇATALCA İLÇESİ’NİN ARAZİ KULLANIMINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER(1987-2016)

Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), pp.219-232, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Land Use Changes of Catalca District (1987-2016)

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.37, pp.219-232, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Change of Air Quality of Bursa City in Time

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.36, pp.57-70, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Bursa Kenti Hava Kalitesi Zaman İçersirindeki Değişimi

Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), pp.57-70, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Marmara Havzası nda Kentleşme Atik Su İlişkileri Ve Alıcı Ortam Üzerindeki Etkileri

Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), vol.0, pp.147-159, 2016 (Other Refereed National Journals)

İstanbul Adaları nın Mekan KıyıYönetimi Ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Planlanması

Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), pp.191-216, 2016 (Other Refereed National Journals)

Problems and Management for Environmental Conditions in Human of the Islands of Istanbul

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.32, pp.171-195, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İstanbul Adalarında Beşeri Ortam Koşullarına Ait Sorunlar ve Yönetimi

Marmara Coğrafya Dergisi Marmara, pp.171-195, 2015 (Other Refereed National Journals)

İzmit Körfezi kıyılarında kıyı alanı kullanımı

Türk Coğrafya Dergisi, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODA CADDEBOSTAN KADIKÖY ARASI KIYI ALANINDAKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, pp.60-80, 2014 (Other Refereed National Journals)

KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİNİN YARATACAĞI RİSKLER AÇISINDAN İZMİT KÖRFEZİ KIYILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Sosyal Aratırmalar DergisiThe Journal of International Social Research, vol.7, 2014 (Other Refereed National Journals)

Havza Planlamalarında Coğrafyanın Rolü ve Türkiye de Havza Planlamacılığı

Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.2, pp.303-336, 2012 (Other Refereed National Journals)

İç Doğu Anadolu Bölgeleri Geçişinde Derbent Yerleşmelerine Bir Örnek Alacahan Derbendi

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.173, pp.185-210, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye nin Hava Kalitesinin Belirlenmesinde Yanma Süresi ve Yakıt Kalitesinin Önemi

Türk Dünyası Araştırmaları Derg, no.158, 2005 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Hava Kirliliği Sorununun Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.8, pp.55-77, 2003 (Other Refereed National Journals)

Türkiye den Sağlık Turizmine Bir Örnek Sivas Kangal Balıklı Çermik

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.141, 2002 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale de Hava Kirliliğini Doğuran Sebepler Ve Etkili Olan Coğrafi Faktörler

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.140, 2002 (Other Refereed National Journals)

Dünden Bugüne Karasuları Ve Kıta Sahanlığı Sorunu

Türk Dünyası Araştırmaları Derg, no.141, 2002 (Other Refereed National Journals)

Gezi Gözlem Metodunun Coğrafya Eğitimi ve Öğretimindeki Yeri

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, pp.13-30, 2001 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Göç Alan İllere Yönelen Nüfusun Eğitim Durumu

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, vol.1, no.3, 2000 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Sanayi Alanına Ait Gürültünün Kısa Bir Değerlendirmesi

Marmara Coğrafya Dergisi, vol.2, no.3, 2000 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya Eğitim ve Öğretiminde Gezi Gözlem Metodunun Yeri ve Önemi

Marmara Coğrafya Dergisi, vol.1, 2000 (Other Refereed National Journals)

İstanbul Adalarında Korunması Gereken Tarihi Doku Büyükada Örneği

Marmara Coğr.Dergisi, no.2, pp.75-94, 1999 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Göç eden Nüfusun Ekonomik Sektörlere Dağılımı

Türk Coğrafya Dergisi, 1999 (Other Refereed National Journals)

Derbend Yerleşmelerinin Yer Seçimi Üzerine Bir Sınıflandırma

Marmara Üniv. Sosyal Bil. Enst. Öneri Dergisi, vol.2, no.12, pp.67-69, 1999 (Other Refereed National Journals)

Tarihi Kent İçi Parklarına Bir Örnek Gülhane Parkı

Marmara Coğr. Derg., no.1, pp.151-187, 1998 (Other Refereed National Journals)

Doğal Bir Anıt Olarak Narman Havzası nda Kuesta Reliefi

Türk Coğr. Dergisi, no.31, pp.291-304, 1996 (Other Refereed National Journals)

Sivas İlinin Nüfus Hareketleri

Marmara Üniv. Sosyal Bil. Enst. Öneri Dergisi, no.3, pp.79-92, 1995 (Other Refereed National Journals)

İstanbul Boğaz Köprülerinin Kentiçi Şehirlerarası Ve Uluslararası Ulaşımdaki Önemi

Doğu Coğr. Dergisi, no.2, pp.131-156, 1995 (Other Refereed National Journals)

Coğrafi Özellikleri Yönünden Ulaş Devlet Tarım İşletmesi

Türk Coğr. Dergisi, no.30, pp.357-382, 1995 (Other Refereed National Journals)

Tecer Dağı Çevresinde Bitki Örtüsünün Ekolojik Koşulları ve Step Problemi

Türk Coğrafya Dergisi, no.29, pp.387-400, 1994 (Other Refereed National Journals)

Ulaş Havzası nda Jips Karstı Şekilleri Ve Klima jeomorfolojik Açıdan Bir Yaklaşım

Türk Coğr. Dergisi, no.28, pp.271-283, 1993 (Other Refereed National Journals)

Tafonileşme Olayı Ve Örnek Olarak Narman Havzası

Jeomorfoloji Dergisi, no.16, pp.31-36, 1988 (Other Refereed National Journals) identifier

Yukarı Narman Havzası Tabaka Basamaklı Yöre Reliefinde Aktüel Morfodinamik

Jeomorfoloji Dergisi, no.15, pp.97-102, 1987 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MERİÇ –ERGENE HAVZASI’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA VE YÖNETİMKAPSAMINDA DOĞAL TURİZM DEĞERLERİNİN ÖNEMİ

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’18), Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.741-759

Üsküdar’ın Hava Kalitesi ve Zamansal Değişiminin Belirlenmesi

ULUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU IX, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2016, vol.3, pp.455-474

Bölge Planlamada Coğrafi Haritaların Önemi ve Kullanımı

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.1062

Türkiye’de Akdeniz Bölgesi Kentleri’nin Hava Kalitesinin Zamansal Değişimi

Uluslararası Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 November 2016, pp.215-245

Üsküdar ın Hava Kalitesi ve Zamansal Değişiminin Belirlenmesi

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu ıx, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2016, pp.156-157

The Temproral Air Qualıty Changes in Cities of Mediterranean Region in Turkey

Multidisciplinary International Symposium of Mediterranean Civilizations, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 November 2016, pp.30

Meriç Ergene Havzası Su Kalitesi Üzerinde Şehir Sanayi ve Ziraat Kaynaklı Baskılar

Atatürk Üniversitesi Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 30 May 2012

Güney Marmara Bölümü nün Türkiye ve Marmara Bölgesi Nüfus Hareketleri Yönünün Belirlenmesindeki Yeri

I.Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Ulusal Sempozyumu (Bölgesel Gelişme, Çevre, Ulaşım ve Kentsel Gelişim Sorunları), Balıkesir, Turkey, 04 June 2009

Sivas İli nin İç Anadolu Bölgesi Nüfus Hareketlerindeki Yeri ve Önemi

Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu”, Sivas, Turkey, 31 October 2008

Türkiye Şehirlerinin Hava Kalitesinin Zamanla Değişimine Bağlı Bir Sınıflandırma

16-17 Ekim 5.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 October 2008

Çanakkale de Hava Kirliliği ve Coğrafi Şartlarla Bağlantıları

Türk Coğrafya Kurumu 29. Meslek Haftası, Çanakkale, Turkey, 12 May 2006

Investigation of the Variability SO2 and PM in the Large City of Turkey.

International Technical Meeting on Air Pollution Modeling and Its Applications., 28 - 30 May 2003

Investigation of the Variability for SO2 and Prticulate Matter Levels İn Fourteen Large Cities of Turkey

Internatıonal Technical Meeting On Aır PollutıonModelling And Its Applıcation, İstanbul, Turkey, 26 - 30 May 2003

Sivas ın Fiziki Coğrafya Şartlarının Hava Kirliliği Üzerine Etkileri

Cumhuriyet’in 80. Yılı Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 15 - 17 May 2003

Eskişehir in hava kalitesi ve klimatik özellikleri arasındaki ilişkiler

2. Uluslar arası Dünden Bugüne Eskişehir Sempozyumu., Eskişehir, Turkey, 01 January 1997

Ulaş Havzası nda Jips Karstı Şekilleri Ve Klima jeomorfolojik Açıdan Bir Yaklaşım

Uluslararası Birinci Bölgesel Jeomorfoloji Konferansı, Ankara, Turkey, 01 January 1995

Orta Öğretim Coğrafya Programı Üzerine Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi “Cumhuriyetimizin 75 . yılında İlk Ve Ortaöğretimde Coğrafya Eğitimi, İstanbul, Turkey, 05 May 1994

Tafonileşme Olayı Ve Örnek Olarak Narman Havzası

12. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 05 May 1988

Yukarı Narman Havzası Tabaka Basamaklı Yöre Reliefinde Aktüel Morfodinamik

Türkiye 11. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 01 January 1987

Books & Book Chapters

Türkiye Hava Kalitesinin Maksimumlar Ve Limit Değerler Açısından İncelenmesi

in: Türkiye’de Coğrafya Araştırmaları, Ferdi Akbaş, Evren Atış, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.185-222, 2020

Türkiye’de Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmada Havza Planlama ve Yönetiminin Önemi

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat ARSLAN, Arife KARADAĞ, Pervin AKSAK, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.143-176, 2018

Türkiye’nin Başlıca Çevre Sorunları

in: Türkiye Coğrafyası Ve Jeopolitiği, Hayır Meryem, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.507-534, 2016

Su Ekosistemi - Sulak Alanlar Ekolojisi ve Sorunları: Türkiye’den Örneklerle

in: Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay, Serhat ZAMAN, Ogün COŞKUN, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.195-214, 2015

Türkiye de Hava Kirliliği Ve Coğrafi Esasları

Arya Matbaacılık Yayıncılık LTD. ŞTİ., İstanbul, 2002

Ulaş Havzası nın Coğrafi Etüdü

Arya Matbaacılık Ve Yayıncılık Ltd. Şti., 1996